Dienst 28 augustus 2022: | De vrede van Jezus: heel dichtbij, en óók confronterend

Dienst Noorderlicht Blijdorp

Jezus wil zo dicht mogelijk bij de mensen zijn. Hen dienen. Het kwade ten goede keren. Vrede en verzoening brengen. Verlang je daar ook niet naar om zó te leven? Dat je kiest voor medeleven en compassie? Mensen die zo leven, zijn volgens Jezus de mensen op wie je moet letten. Ga eens bij hen over de drempel. Verbind je met hen, zoals Jezus zich met hen verbindt. In de preek van vandaag gaan we hierbij in op een heel concrete situatie. Bijbelgedeelte: Lucas 10.1 – Lucas 10.16 (link: https://debijbel.nl/bijbel/NBV/LUK.10.1-LUK.10.16). De meest recente luisterversies van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal en hier op Anchor. Voor degenen die liever willen lezen, verschijnt (bijna) iedere week de preek ook als leesversie op deze pagina. Ook vind je een collectie preken over geloof, de maatschappij, levensthema’s en feest- en gedenkdagen hier op noorderlichtrotterdam.nl/preken. Deze week is er geen leesversie van de preek.

Collectedoel in augustus: het Leger des Heils

* Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk.

* Het Leger des Heils heeft een boodschap die is gebaseerd op de Bijbel.

* Hun dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God.

* Hun opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam mensen in nood bij te staan zonder enige vorm van discriminatie.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen aan het collectedoel van deze maand? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht. De QR-code verschijnt uiterlijk zondagochtend hier op de pagina. Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl. We hopen op jullie steun deze maand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top