Dienst 21 augustus 2022: Geloof voor onze en komende generaties

Dienst Noorderlicht Blijdorp

Je kunt niet organiseren of garanderen dat je (klein)kinderen of mensen van een volgende generatie gaan geloven. Uiteindelijk is dat ieders eigen proces en keus. Maar het is wel mogelijk om het geloof over te dragen aan anderen, zodat je als het ware een pad aanlegt voor een volgende generatie. Op de een of andere manier had Timoteüs geprofiteerd van het geloof van zijn moeder en zijn oma, en ook van Paulus’ geloof. We denken vandaag na over wat wij hebben meegekregen vanuit voorgaande generaties, maar ook wat wij zouden willen meegeven aan een volgende generatie. Bijbelgedeelte: II Timoteus 1:5. De meest recente luisterversies van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal en hier op Anchor. Voor degenen die liever willen lezen, verschijnt (bijna) iedere week de preek ook als leesversie op deze pagina. Ook vind je een collectie preken over geloof, de maatschappij, levensthema’s en feest- en gedenkdagen hier op noorderlichtrotterdam.nl/preken. Deze week is er geen leesversie van de preek.

Collectedoel in augustus: het Leger des Heils

* Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk.

* Het Leger des Heils heeft een boodschap die is gebaseerd op de Bijbel.

* Hun dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God.

* Hun opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam mensen in nood bij te staan zonder enige vorm van discriminatie.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen aan het collectedoel van deze maand? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht. De QR-code verschijnt uiterlijk zondagochtend hier op de pagina. Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl. We hopen op jullie steun deze maand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top