Dienst 7 augustus 2022: Waar het op aankomt bij (blijven) geloven

Dienst Noorderlicht Blijdorp

Geloven en blijven geloven is niet iets vanzelfsprekends. Zeker als mensen om je heen niet (meer) geloven. Waar komt het dan op aan als je zelf wel wilt (blijven) geloven? Wat kun je dan doen? We gaan te rade bij een brief uit het Nieuwe Testament – geschreven aan Timoteus in een tijd waarin het (blijven) geloven ook onder druk stond. Bijbelgedeelte: II Timoteus 1: 11 – 2: 2. De meest recente luisterversies van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal en hier op Anchor. Voor degenen die liever willen lezen, verschijnt (bijna) iedere week de preek ook als leesversie op deze pagina. Ook vind je een collectie preken over geloof, de maatschappij, levensthema’s en feest- en gedenkdagen hier op noorderlichtrotterdam.nl/preken. Deze week is er geen leesversie van de preek.

Collectedoel in augustus: het Leger des Heils

* Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk.

* Het Leger des Heils heeft een boodschap die is gebaseerd op de Bijbel.

* Hun dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God.

* Hun opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam mensen in nood bij te staan zonder enige vorm van discriminatie.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen aan het collectedoel van deze maand? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht. De QR-code verschijnt uiterlijk zondagochtend hier op de pagina. Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl. We hopen op jullie steun deze maand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top