Dienst 26 juni 2022: Hoopvol klagen

Dienst Noorderlicht Blijdorp

Hoopvol klagen

Deze week was het boerenprotest. Klagen en protesteren omdat je het ergens niet mee eens bent. Hoe zit dit eigenlijk bij God? Mag je bij Hem ook klagen? En hoe dan? Daar denken we met elkaar in deze dienst over na. Bijbelgedeelten: Klaagliederen 3: 1-8 en 18-26 De meest recente luisterversies van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal en hier op Anchor. Voor degenen die liever willen lezen, verschijnt (bijna) iedere week de preek ook als leesversie op deze pagina. Ook vind je een collectie preken over geloof, de maatschappij, levensthema’s en feest- en gedenkdagen hier op noorderlichtrotterdam.nl/preken. Deze week is er geen leesversie van de preek.

> How long O Lord, will You forget me
How long O Lord
Will You look the other way
How long O Lord

Zou je een financieel steentje willen bijdragen aan het collectedoel van deze maand? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code op de afbeelding.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun deze maand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top