Dienst 17 april 2022: Pasen – Kunnen en willen geloven in de opstanding van Jezus

Dienst Noorderlicht Blijdorp

Welkom bij de dienst van de Prinsekerk.

Dienst 17 april 2022: Pasen – Kunnen en willen geloven in de opstanding van Jezus

Bijbelgedeelten: Matteüs 28: 1-15 Het verhaal van de opstanding van Jezus gaat al eeuwen rond – tot op de dag van vandaag. Voor veel mensen is het de basis van hun (christelijk) geloof. Anderen geven de voorkeur aan een alternatieve verklaring wat er gebeurde na Jezus’ dood aan het kruis. Weer anderen halen er de schouders over op en besteden er weinig gedachten aan. Of je ‘in Pasen’ gelooft, heeft daarom niet alleen te maken met kunnen geloven, maar ook met willen geloven. We gaan na waarom je het Paasverhaal wel/niet kunt geloven, maar ook waarom je het wel/niet zou willen geloven. De online dienst start om 11:00 uur hier. De diensten zijn na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversies van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal en hier op Anchor. Voor degenen die liever willen lezen, verschijnt (bijna) iedere week de preek ook als leesversie op deze pagina. Ook vind je een collectie preken over geloof, de maatschappij, levensthema’s en feest- en gedenkdagen hier op noorderlichtrotterdam.nl/preken.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen aan het collectedoel van deze maand? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code op de afbeelding.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun deze maand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top