Dienst 15 april 2022: Goede Vrijdag

Dienst Noorderlicht Blijdorp

Bijbelgedeelten: Matteüs 26: 57-68, 27: 11-56

Dienst 15 april 2022: Goede Vrijdag

Welkom bij de dienst van de Prinsekerk. Het gaat in het evangelie van Matteüs om de vraag wie Jezus is. Onwaarschijnlijk als het leek toen – en onwaarschijnlijk als het nu kan lijken – is hij Gods Zoon. Helemaal onwaarschijnlijk in het licht van zijn gevangenschap, bespotting, lijden, kruisdood. Toch is Jezus niet zomaar een tragisch geval van onrecht, maar echt Gods zoon (zoals de Romeinse legerleider concludeert). Dat wil zeggen: God-in-persoon, in-wie-God-is-gekomen. Deze zoon van God ging echter de meest vernederende weg van lijden en opoffering omwille van ons mensen. Vooral mensen met macht (Romeinen) en religieuze mensen (wetgeleerden, etc.) lijken het meest moeite te hebben met zo’n messias… De online dienst start om 19:30 uur hier. De diensten zijn na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversies van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal en hier op Anchor. Voor degenen die liever willen lezen, verschijnt (bijna) iedere week de preek ook als leesversie op deze pagina. Ook vind je een collectie preken over geloof, de maatschappij, levensthema’s en feest- en gedenkdagen hier op noorderlichtrotterdam.nl/preken.

> De hogepriesters en het hele Sanhedrin probeerden een valse getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen op grond waarvan ze hem ter dood zouden kunnen veroordelen, maar ze vonden er geen, hoewel zich vele valse getuigen meldden. Ten slotte meldden er zich twee die zeiden: ‘Die man heeft gezegd: “Ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen”.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen aan het collectedoel van deze maand? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code op de afbeelding.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun deze maand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven