Dienst 27 maart 2022: Tere zorgzaamheid

Dienst Noorderlicht Blijdorp

Voorganger: ds. René van Loon Bijbelgedeelten: Mattheüs 12: 9-21

Dienst 27 maart 2022

Het is een bijzonder beeld waarmee de zorgzaamheid van de Messias wordt getekend in de Bijbel: ‘Hij zal het geknakte riet niet afbreken’. Het is de profeet Jesaja die deze woorden gebruikt, en Mattheüs haalt ze aan in zijn evangelie. Hij zegt; ‘Kijk, zó is Jezus!’ Wat houdt dit beeld eigenlijk in? En wat betekent het voor ons? Je zult merken dat het verrassend veelzeggend is. De online dienst start om 11:00 uur hier. De diensten zijn na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversies van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal en hier op Anchor. Voor degenen die liever willen lezen, verschijnt (bijna) iedere week de preek ook als leesversie op deze pagina.

>Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

> Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet,
want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn warmte en zijn vuur.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen aan het collectedoel van deze maand? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code op de afbeelding.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun deze maand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top