Dienst 13 maart 2022: In de woestijn

Dienst Noorderlicht Blijdorp

Voorganger: Bram Robbertsen Bijbelgedeelten: Lucas 4:1-13

Dienst 13 maart 2022

Nadat Jezus 40 dagen gevast heeft wordt hij door de duivel getest. In de preek is de woestijn niet alleen de letterlijke woestijn, maar ook beeld voor eenzaamheid, vastzitten etc. Velen van ons hebben wel eens een ‘woestijnervaring’ gehad in het leven. Hoe blijf je overeind als je je kwetsbaar voelt en beproefd wordt door machten en krachten die sterker zijn dan jij? Het goede nieuws is dat Jezus de woestijn is ingegaan om ons het paradijs terug te geven! De online dienst start om 11:00 uur hier. De diensten zijn na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversies van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal en hier op Anchor. Voor degenen die liever willen lezen, verschijnt (bijna) iedere week de preek ook als leesversie op deze pagina.

> Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U over ons.

> Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede overal.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen aan het collectedoel van deze maand? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code op de afbeelding.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun deze maand.

Laten we samen bidden voor Oekraïne.

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden, Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners. Laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land, zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.

Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden, geef wijsheid aan alle betrokken leiders. Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt.

Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is. Geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.

In Jezus’ naam,
Amen

Bron: Protestantse Kerk Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven