Dienst 6 maart 2022: Ook Jezus heeft geleden

Dienst Noorderlicht Blijdorp

Voorganger: ds. Niels de Jong Bijbelgedeelten: Jesaja 53: 3 – 7, Marcus 15: 15 – 20, I Petrus 2: 21 – 25 en I Petrus 2: 21

Dienst 6 maart 2022

Via het dagelijks nieuws worden we voortdurend geconfronteerd met lijdende mensen. En ook dichterbij huis wordt er wat af geleden (al proberen we in onze samenleving dat wel zo veel mogelijk buiten het blikveld te houden). Nu is de bijbel er nogal duidelijk over dat Jezus Christus ook geleden heeft. In het christendom heeft dit ook altijd veel aandacht gehad. En in de 40 dagen voor Pasen wordt daar ook in de kerk (en ook bij Noorderlicht) bij stil gestaan. We zoeken naar de kracht/moed/troost die uitgaat van dit geloof dat ‘ook Christus heeft geleden’. De online dienst start om 11:00 uur hier. De diensten zijn na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversies van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal en hier op Anchor. Voor degenen die liever willen lezen, verschijnt (bijna) iedere week de preek ook als leesversie op deze pagina, uiterlijk 24 uur na de online live dienst.

> Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U over ons.

> Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede overal.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen aan het collectedoel van deze maand? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code op de afbeelding.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun deze maand.

Laten we samen bidden voor Oekraïne.

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden, Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners. Laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land, zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.

Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden, geef wijsheid aan alle betrokken leiders. Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt.

Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is. Geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.

In Jezus’ naam,
Amen

Bron: Protestantse Kerk Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top