Het gezicht van Noorderlicht: Stephanie

Stephanie (26 jaar) is getrouwd met Jack (29 jaar). Ze wonen samen in Rotterdam Centrum. Waar kunnen we Stephanie van kennen? Grote kans dat je Stephanie een keer ontmoet hebt bij de ingang van Noorderlicht. Stephanie zit namelijk bij het welkomstteam. “Een keer in de vijf à zes weken verwelkom ik de bezoekers van Noorderlicht bij de deur. Daarnaast maak ik het rooster voor de andere leden van het welkomstteam.” Naast het welkom heten van bezoekers, is het welkomstteam er ook om de mensen de weg te wijzen. “Zeker wanneer er maatregelen zijn. Dan wijzen we waar mensen kunnen zitten, en controleren we of ze zich aan de regels houden,” zegt ze ietwat verontschuldigend. Maar als er geen maatregelen zijn, fungeren ze vooral als aanspreekpunt. “Na afloop staan we nog zo’n dertig minuten bij de koffietafel, zodat mensen ons aan kunnen spreken. Dat kan voor vragen zijn, maar ook gewoon voor een gezellig praatje.” Wat doe je in het dagelijks leven? Stephanie werkt als arts-onderzoeker in het Erasmus MC. “Ik werk op de Maag-Darm-Lever-afdeling voor kinderen.” Ze is in 2021 afgestudeerd en zit nu in een supervisie-traject van vier jaar. “Ik werk aan verschillende onderzoeksprojecten, maar op dit moment houd ik me voornamelijk bezig met de ziekte van Crohn bij kinderen.” Over 3,5 jaar hoopt Stephanie gepromoveerd te zijn. “En ik hoop uiteindelijk kinderarts te kunnen worden, maar dat is nog een heel lang traject.” Wanneer kwam je voor het eerst bij Noorderlicht? Stephanie denkt diep na. “Dat is al een poos geleden…” Via haar studentenvereniging -Navigators- kwam ze terecht bij Noorderlicht. “Het is denk ik zo’n 5 jaar geleden. Ik kwam er via via, en de kerk was in de buurt. Bovendien begint deze kerk pas om 11 uur, dat vond ik ook wel fijn.” Inmiddels is Stephanie een vaste bezoeker van de kerk, al is ze er momenteel niet zo vaak fysiek te vinden. “Behalve als ik welkomstdienst heb,” zegt ze, “de andere weken kijk ik liever online op dit moment. Dat voelt veiliger.” Er zit echter wel een verschil tussen de dienst online bekijken of fysiek meemaken. “Je ervaart toch minder de sfeer en de saamhorigheid wanneer je online kijkt,” zegt Stephanie. “En thuis ben ik sneller afgeleid.” Desondanks ervaart ze de zondagen -ook als ze online zijn- als fijne opstartmomenten van de week, en haalt ze veel uit de diensten. Wat betekent Noorderlicht voor jou? “Het is fijn om betrokken te zijn bij een kerk,” zegt Stephanie. Daarnaast biedt de kerk haar vastigheid in de week. “Ik zie de zondag echt als het begin van de week, en ik vind het heel fijn om de week met God te beginnen. Door de weeks kan ik soms zo druk zijn met werk, dan vergeet ik God soms een beetje. De zondag is voor mij echt een reset-moment.” Daarnaast vindt ze de muziek en de sprekers altijd erg goed. “De preken zijn to the point, en spelen echt in op het dagelijks leven.” Hoe zou je Noorderlicht omschrijven voor een buitenstaander? “Nou, het is een kerk,” zegt Stephanie lachend. “Het is een fijne plek om meer over het geloof te leren. En een plek om mensen te ontmoeten.” Stephanie geeft aan dat er altijd een mogelijkheid is om meer contacten op te doen, als je dat wilt. “En als je dat niet wilt, is dat ook goed.” Daarnaast vindt ze de diensten toegankelijk voor iedereen. “Het is een fijn rustmoment, waar je naar mooie muziek kunt luisteren. Je kunt er jezelf zijn, en God leren kennen. Maar je leert er ook veel over het dagelijks leven. Ook als je niet gelovig bent.” Welke rol speelt het geloof in jouw leven? “Een grote rol,” zegt ze resoluut. “Ik vind het geloof heel belangrijk. Ik geloof dat God er is, en dat Jezus voor ons is gestorven en opgestaan. Ik geloof dat Gods plan voor ons goed is, en ik probeer dat heel bewust te zoeken.” Hoe Stephanie dit doet? “Door te bidden, en er voor open te staan in het dagelijks leven.” Maar het is ook een gevoelskwestie. “Soms voelt iets goed, soms minder. Daar probeer ik naar te luisteren.” En verder praat ze veel met mensen in haar omgeving, bijvoorbeeld met haar man Jack. “En ik probeer God altijd te betrekken in mijn keuzes.” Daarnaast probeert ze Gods wil op aarde te brengen. “Ik probeer vriendelijk te zijn voor mijn omgeving, en te helpen waar ik kan,” legt Stephanie uit. Mensen welkom heten, ook op het werk, vind ze heel belangrijk. “En verder proberen we ook te kijken hoe we anderen kunnen helpen. We hebben nu een goed inkomen, dus we denken veel na over hoe we dat goed kunnen besteden.” Er schuilt echter ook een gevaar in haar manier van leven, aldus Stephanie. “Soms wil ik teveel zelf doen. En dan realiseer ik me weer: gewoon ervoor bidden. Dan komt het wel.” Welke boodschap wil je de Noorderlichters, en anderen die dit lezen, meegeven? “Voel je welkom!” zegt Stephanie. “Je mag er zijn zoals je bent.” Welk citaat uit de Bijbel wil je ons meegeven? “God is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen biedden of bedenken. Dat doet Hij door de kracht die in ons werkt. Daarom is alle eer voor Hem in de gemeente, dankzij Jezus Christus, voor altijd en eeuwig! Amen! Zo is het!” (Efeziërs 3:20-21, BB)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top