Dienst 27 februari 2022: Kan God het schelen wat op het wereldtoneel gebeurt?

Dienst Noorderlicht Blijdorp

Voorganger: de. Niels de Jong Bijbelgedeelte: Jeremia 45

Dienst 27 februari 2022

Dit is een preek in de serie ‘Vreemde verhalen’. Als je de bijbel leest, dan kom je waarschijnlijk vrij snel ook gedeelten tegen die behoorlijk bevreemden – doordat het plaatsvind in zo’n andere cultuur, of dat je zo’n afstand in de tijd voelt, of omdat er zulke onbegrijpelijke voorvallen plaatsvinden, of dat er zulke aparte hoofdpersonen zijn, of dat de rol van God onnavolgbaar is. En bij zulke bijbelgedeelten, kun je je afvragen: ‘wat moet ik hiermee?’ En toch – juist die vreemde verhalen kunnen ons veel te zeggen hebben. Deze week gaan we verder in het Bijbelboek Jeremia in de serie ‘vreemde verhalen’ en ontdekken we de persoon: Baruch. Hij komt op verschillende momenten in het boek zijdelings ter sprake maar opeens in hoofdstuk 45 is er een profetie voor hem persoonlijk. Op het eerste gezicht een beetje een vreemde profetie. Samen ontdekken we wat deze profetie te betekenen heeft, ook voor vandaag de dag. De online dienst start om 11:00 uur hier. De diensten zijn na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversies van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal en hier op Anchor. Voor degenen die liever willen lezen, verschijnt (bijna) iedere week de preek ook als leesversie op deze pagina, uiterlijk 24 uur na de online live dienst.

Laten we samen bidden voor Oekraïne.

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden, Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners. Laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land, zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.

Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden, geef wijsheid aan alle betrokken leiders. Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt.

Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is. Geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.

In Jezus’ naam,
Amen

Bron: Protestantse Kerk Nederland

* Maan en sterren ~ Adem Project

> Hij die maan en sterren schiep
de oceaan zo diep
Hij ziet jou staan
Hij die ons tot leven riep
zijn adem in ons blies
Hij kent jouw naam

> Hij is iemand die moeilijkheden niet ontwijkt
Hij geeft kracht Hij geeft overwinning in de strijd
En zelfs als de allerbruutste storm op je wacht,
Houdt Hij jou vast

> God van wond’ren en van hoop
Mijn Anker, mijn geloof
U ziet mij staan
God van liefde en herstel
die al mijn tranen telt
U kent mijn naam

Zou je een financieel steentje willen bijdragen aan het collectedoel van deze maand? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code op de afbeelding.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun deze maand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top