Dienst 13 februari 2022: Wie spreekt namens God?

Dienst Noorderlicht Blijdorp

Voorganger: ds. Niels de Jong

Dienst 13 februari 2022: Wie spreekt namens God?

Dit is een preek in de serie ‘Vreemde verhalen’. Als je de bijbel leest, dan kom je waarschijnlijk vrij snel ook gedeelten tegen die behoorlijk bevreemden – doordat het plaatsvind in zo’n andere cultuur, of dat je zo’n afstand in de tijd voelt, of omdat er zulke onbegrijpelijke voorvallen plaatsvinden, of dat er zulke aparte hoofdpersonen zijn, of dat de rol van God onnavolgbaar is. En bij zulke bijbelgedeelten, kun je je afvragen: ‘wat moet ik hiermee?’ En toch – juist die vreemde verhalen kunnen ons veel te zeggen hebben. Vandaag staat Jeremia 28 centraal. De bijbelboeken die misschien wel het meest bevreemden voor ons lezers vandaag de dag, zijn de profetische bijbelboeken. En dat geldt zeker ook voor het bijbelboek Jeremia, en ook voor hoofdstuk 28. En we zien daar de profeet Jeremia zelf in actie. Zijn optreden toen kon al op weinig instemming rekenen. En zijn optreden – zijn woorden en daden – kan ook ons flink bevreemden. En toch loont het de moeite om naar hem te kijken en onszelf deze vragen te stellen: wie geloven we als het over God gaat? Zouden we ook open staan voor een boodschap van Boven als die ons niet uitkom? Zijn er ook vandaag stemmen die valse hoop bieden en misleiden? De online dienst start om 11:00 uur hier. De diensten zijn na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversies van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal en hier op Anchor. Voor degenen die liever willen lezen, verschijnt (bijna) iedere week de preek ook als leesversie op deze pagina, uiterlijk 24 uur na de online live dienst.

Sinds dit jaar werken we met ‘corona fases’.

We stellen per fase vast welke activiteiten in en rondom de dienst we wel of niet zullen doen. Vandaag is fase 3 in werking:

* Ca. 200 personen in de kerk;
* Mondkapjes bij binnenkomst;
* geen placering/check door medewerkers;
* (tussenrij vrij, stoelen vrij ertussen);
* Koffiedrinken ‘on-the-go’.

Ook de kinderen hopen we weer te verwelkomen. De Noordermini’s, de Noorderkids en de Noordertieners hebben weer nevendienst. Mooi om weer kinderen in de kerk te gaan zien! We gaan ook experimenteren met de koffie (bv. koffie-to-go in de tuin, maar een en ander is ook afhankelijk van het weer). Mooi om toch weer enige ontmoeting met elkaar te kunnen faciliteren.

De ervaring leert dat na zo’n lockdown – en zeker met alle huidige quarantaines – niet iedereen gelijk weer (iedere week) terug komt. Waarschijnlijk blijven we dan wel onder het aantal van 200 bezoekers per dienst. We werken daarom zonder inschrijving, omdat dit najaar zich dat ook op een natuurlijke manier spreidde. Natuurlijk zullen we communiceren als er teveel mensen tegelijk (dreigen te) komen (en bv. toch met inschrijving gaan werken). De dienst wordt via livestream uitgezonden. Fijn dat jullie je steentje willen bijdragen.

Gezang 329

> Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

> Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

> Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heil’ge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

Liedboek voor de Kerken 1973

Zou je een financieel steentje willen bijdragen aan het collectedoel van deze maand? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code op de afbeelding.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun deze maand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top