#BOOS en The Voice of Holland

Afgelopen weken ging er – naast storm Corrie – ook een ware ‘mediastorm’ over Nederland. Het YouTube programma #BOOS bracht seksueel grensoverschrijdend gedrag naar buiten bij het veelbekeken RTL programma ‘The Voice of Holland’. Ook de reactie van Talpa-baas John de Mol viel niet in goede aarde. Hij vond dat vrouwen dit gedrag altijd moesten melden. Volgens critici legde hij de verantwoordelijkheid daardoor nog steeds bij de vrouwen. Ze stelden: ‘Is het niet zo dat mannen moeten veranderen?’ en ‘dat er iets gedaan moet worden aan een zieke bedrijfscultuur waar vrouwen ‘angst’ voelen om misstanden aan te kaarten?’

> Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters. De godenzonen zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. Toen zei de HEER: ‘Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven.’ In die tijd en ook daarna nog, zolang de godenzonen gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. De HEER zag dat de mensen op aarde zeer slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat Hij mensen had gemaakt; Hij was tot in het hart gegriefd.

> De Bijbel in Genesis 6 vers 1 – 6

Het feit dat (machtige) mannen misbruik maken van hun positie en daar ook mee wegkomen… is van alle tijden. In de Bijbel zien wij verschillende voorbeelden, en in de geschiedenisboeken lezen wij over vele ‘bastaardzonen en dochters’. Ook in mijn stamboom zag ik een aantal generaties terug een vrouw staan die werkte op een grote boerderij en ‘ongehuwd’ zwanger was geworden. Was het de rijke herenboer die zijn handen niet kon thuishouden? De kinderen werden echter niet erkend door de biologische vader.

Het is goed dat er in de afgelopen tien jaar steeds meer pijnlijke verhalen naar buiten komen. Vrouwen en mannen die misbruikt zijn door ‘machtige mannen’ zijn niet langer stil. Toch is het natuurlijk een topje van de ijsberg. Dat weten wij allemaal. Veel mensen durven er nog steeds niet over te praten omdat het te pijnlijk is, omdat er angst is, of omdat men het gebeuren achter zich wil laten.

In de Bijbel vinden wij ook een stevig verhaal over machtsmisbruik door mannen. Wij vinden het verhaal in Genesis 6 en het vormt de aanleiding van de zondvloed. In het verhaal zien wij ook hoe God op het misbruik reageert.

Wat is er aan de hand? Wij lezen over godenzonen / giganten / befaamde helden. Het zijn mannen die zich gedragen alsof ze God zelf zijn. Ze hebben zo’n grote machtspositie verworven dat ze kunnen doen en laten wat ze maar willen. En op zo’n manier gaan ze ook met vrouwen om. Het lijkt The Voice of Holland wel!

God reageert

BOOS op dit machtsmisbruik bij vrouwen. Hij is zelfs tot in Zijn hart gegriefd. God is blijkbaar geen ijspegel als het gaat om misbruik en ander onrecht. Het raakt Hem diep. Volgens mij betekent dit, dat wij als christenen ook geen ijspegels mogen zijn als het gaat om misbruik. Ook de ‘ongemakkelijke’ situaties in onze directe omgeving horen ons te raken, en moeten ons boos en emotioneel maken. In Gods naam!

Verder valt in Genesis 6 op dat God de maximale leeftijd van de mens drastisch reduceert naar 120 jaar. Wij horen Hem zeggen: “Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven.” God wil dat de mens blijft beseffen sterfelijk te zijn en te leven op de levensadem die God seconde tot seconde geeft. De mens is geen God, maar leeft ván God. Als de mens – ook in hoge bestuursfuncties – deze ‘kwetsbaarheid’ kent, is er dan nog ruimte voor misbruik? Ik kan het mij bijna niet voorstellen.

Het is mijn hoop en gebed dat er een nieuwe (bestuurs)cultuur gaat ontstaan waarin wij allereerst steeds dieper gaan beseffen dat wij niet als Goden zijn, maar enkel leven van de adem die God ons schenkt. Dat wij ten diepste dus leven van genade. En dat wij ten tweede in navolging van God de Vader en zijn Zoon Jezus heilig

BOOS en hartelijk gegriefd zullen worden van onrecht. Laten wij niet stil zijn als wij misbruik en onrecht zien gebeuren op de werkvloer, op school, in de familie en in de kerk, maar er tegen opstaan!

Nathan Noorland

P.S.: Heb jij ooit te maken gehad met machtsmisbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag? En wil je hier graag over doorpraten? Bel, mail of app mij gerust. Ook als jij spijt hebt van je gedrag en zoekt naar een weg om in het reine te komen ben je van harte welkom voor gesprek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven