Dienst 23 januari 2022: De positie van vrouwen in de Bijbel

Dienst Noorderlicht Blijdorp

Voorganger: Bram Robbertsen

Dienst 23 januari 2022: De positie van vrouwen in de Bijbel

Bijbelgedeelte: Efeziërs 5: 21-33 “Beste John, het ligt niet aan de vrouwen.” Deze paginagrote advertentie plaatste een aantal vrouwen dat bij mediabedrijf Talpa werkt in het Algemeen Dagblad. Het was een reactie op het optreden van media-icoon John de Mol in de tv-uitzending van Boos afgelopen week. Volgens deze vrouwen maken mannen met macht telkens de denkfout dat vrouwen het probleem óf de oplossing zijn. Daarmee leggen ze de verantwoordelijkheid van dit seksueel grensoverschrijdende gedrag bij de vrouwen neer. Het is goed dat we vanmorgen uitgebreid ingaan op de vraag hoe je lastige bijbelteksten leest over de positie van vrouwen in de Bijbel. Moeten we zulke teksten uit onze bijbeltjes schrappen of is er een andere weg? Welke dan? De online dienst start om 11:00 uur hier. De diensten zijn na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversies van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal en hier op Anchor. Voor degenen die liever willen lezen, verschijnt (bijna) iedere week de preek ook als leesversie op deze pagina, uiterlijk 24 uur na de online live dienst.

Mededeling: alle diensten online in de komende tijd

Nederland is alweer een tijdje op slot. Samenkomen in grotere groepen is niet de bedoeling momenteel. Daarom zenden we de diensten uitsluitend uit via de livestream. Het is niet de bedoeling om in de kerkzaal aanwezig te zijn. Wij vinden dat ook jammer. De gemeenteleden van de Oranjekerk en Charlois zijn meer dan van harte welkom om aan te sluiten bij de livestream van de Prinsekerk. We zijn allemaal Noorderlichters, en we dragen dit samen.

Psalm 100

Een psalm voor het dankoffer

Juich de Heer toe, heel de aarde,
kom tot Hem met jubelzang.
Erken het: de Heer is God,
Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe,
Zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt.

Kom Zijn poorten binnen met een loflied,
hef in Zijn voorhoven een lofzang aan,
breng Hem hulde, prijs Zijn naam:
de Heer is goed,
Zijn liefde duurt eeuwig,
Zijn trouw van geslacht op geslacht.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen aan het collectedoel van deze maand? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code op de afbeelding.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun deze maand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top