Dienst 16 januari 2022: Waar vind ik echte gezamenlijkheid?

Dienst Noorderlicht Blijdorp

Voorganger: ds. Niels de Jong

Dienst 16 januari 2022: Waar vind ik echte gezamenlijkheid?

Bijbelgedeelte: Efeziërs 4: 11 – 16 Welkom bij de dienst van de Prinsekerk. Vandaag worden vier mensen als ambtsdrager bevestigd. ‘Samen’ blijkt nog niet zo makkelijk te zijn in onze samenleving – de verdeeldheid op allerlei vlakken is groot. Mensen trekken zich vaak terug in de eigen bubbel, in de eigen groep, met de eigen mensen, in het eigen gelijk. De kerk is – of zou in ieder geval moeten zijn – een plek waar dat ‘samen’ wel wordt beleefd en gepraktiseerd. We denken hierover na vanuit de brief aan de Efeziërs (hoofdstuk 4). De online dienst start om 11:00 uur hier. De diensten zijn na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversies van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal en hier op Anchor. Voor degenen die liever willen lezen, verschijnt (bijna) iedere week de preek ook als leesversie op deze pagina, uiterlijk 24 uur na de online live dienst.

Mededeling: alle diensten online in de komende tijd

Nederland is alweer een tijdje op slot. Samenkomen in grotere groepen is niet de bedoeling momenteel. Daarom zenden we de diensten uitsluitend uit via de livestream. Het is niet de bedoeling om in de kerkzaal aanwezig te zijn. Wij vinden dat ook jammer. De gemeenteleden van de Oranjekerk en Charlois zijn meer dan van harte welkom om aan te sluiten bij de livestream van de Prinsekerk. We zijn allemaal Noorderlichters, en we dragen dit samen.

> En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

> Niemand is minder, niemand meer,
wij zijn gegeven aan elkaar
door Jezus Christus onze Heer,
die ons lief heeft en aanvaardt.

> Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt
voor de glorie van Uw naam

Zou je een financieel steentje willen bijdragen aan het collectedoel van deze maand? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code op de afbeelding.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun deze maand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top