Meer zicht vanuit het Bijbelboek Openbaring (do’s en dont’s)

Verwarrend – dat is voor veel mensen de ervaring als ze het Bijbelboek Openbaring lezen. Al die vreemde (en soms bizarre) beelden die over elkaar heen buitelen, de apocalyptische gebeurtenissen die beschreven worden, de vele verwijzingen naar een cultuur die niet de onze is, de toekomstvisioenen die moeite kosten om je te verbeelden, de heftigheid van het kwaad en de intense slechtheid van anti-goddelijke machten. Verwarrend dus. Toch is het waardevol om het bij het lezen van Openbaring niet op te geven bij de eerste verwarring. Als je langer en op de juiste manier kijkt, dan kun je namelijk nogal belangrijke inzichten verkrijgen. Inzichten die verder gaan dan de waan van de dag, en je inzicht geven in de dingen die ‘achter de schermen’ spelen. Het boek Openbaring geeft ‘flitsen van openbaring’ op belangrijke zaken die gaande zijn of staan te gebeuren. En het geeft zo ook zicht op de plannen van God, de positie van Jezus, de verwachting voor de toekomst, de rol van de kerk, maar ook op wat ons te doen staat, en dan vooral: volhouden om te geloven en om te blijven spreken van Jezus Christus. Als we dan dit Bijbelboek Openbaring nader bekijken, zien we zowel verontrustende dingen als hoopvolle dingen. Het maakt enerzijds onrustig, want het geeft zicht op realiteiten die we misschien liever niet zien. De realiteit van het kwaad tot in zijn lelijkste vormen, de realiteit van strijd tussen God/goed en duivel/kwaad, de realiteit van moeilijke tijden waar we als mensen doorheen zullen moeten gaan. Anderzijds bemoedigt het, omdat het zicht geeft op de realiteit van God en zijn macht en wil om alles tot een goed einde te brengen. Om het juiste zicht op de belangrijke boodschap van dit Bijbelboek Openbaring te krijgen, is het belangrijk om goed te lezen. En Christenen hebben in de geschiedenis dat lang niet altijd zorgvuldig gedaan! De volgende do’s en dont’s kunnen dan helpen. Het zijn een soort leesadviezen waarbij de dont’s helpen om niet te ontsporen bij het lezen van dit Bijbelboek en waarbij de do’s helpen om de boodschap voor nu te ontdekken. En zo meer zicht te krijgen op God, Jezus, jezelf, de wereld, de toekomst en nog heel veel zaken meer. Zo kom je voorbij de verwarrende waan van de dag en kom je sterker in het leven te staan. Dont’s: – Neem alle beelden en cijfers letterlijk. – Lees het als een spoorboekje dat zich hoofdstuk voor hoofdstuk letterlijk gevolgd gaat worden. – Leg snelle verbanden met actuele ontwikkelingen. – Betrek het Oude Testament er niet bij. – Gebruik vooral je vermogen om logisch te denken en zet je verbeelding vooral niet in. – Houd geen rekening met de mensen aan wie Openbaring in eerste instantie was gericht. – Pik eruit wat je bevalt en negeer wat je niet uitkomt. Lees bijvoorbeeld alleen het begin en het eind van Openbaring omdat dit wat ‘makkelijker’ overkomt. Do’s: – Hou de oorspronkelijke lezers in gedachten voor wie dit boek geschreven was: een gemarginaliseerde groep Christenen verspreid door het Romeinse Rijk die gebukt gingen onder allerlei kwaad en vervolging. – Probeer te achterhalen wat de beeldspraak (de vergelijkingen, getallen, verwijzingen, et cetera) betekenden in de oorspronkelijke context. Veel beelden/woorden verwijzen naar dingen uit de cultuur van die dagen, maar het allermeest zijn er verwijzingen naar teksten uit het Oude Testament (bijvoorbeeld de tweede helft van het boek Daniël). – Beschouw het boek als diverse ‘doorkijkjes’. Niet alles is te zien, maar wel glimpen van de toekomst, flitsen van inzicht, tipjes van de sluier die omhoog gaan. Blijkbaar is dit voor ons nu genoeg om ‘geopenbaard te krijgen’. – Hou de centrale vraag van het hele boek in het achterhoofd, namelijk: ‘wie regeert er?’. Of, anders geformuleerd: ‘wie bezit de werkelijke en uiteindelijke macht?’ Voor de oorspronkelijke lezers wierp de keizer zich op als degene die de uiteindelijke macht had. Wie werpen zich vandaag de dag op? – Vraag je bij het lezen af wat God je door dit boek heen wil zeggen. Wat zou Hij je over Zichzelf willen zeggen? En wat zou Hij over jouw leven/tijd/wereld willen onthullen? – Vraag je bij het lezen af wat God door dit boek heen bij je zou willen uitwerken? Misschien je hoop aanvuren? Of je vertrouwen in Jezus stimuleren? Of de rust dat God dingen gaat rechtzetten? Of nog iets anders? Hopelijk helpen deze do’s en dont’s bij het lezen van Openbaring. En helpen ze je om de boodschap op het spoor te komen. En die boodschap zal zowel eerlijk en verontrustend zijn, als bemoedigend en hoopgevend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top