Wat de Alpha-cursus mensen brengt

Vanaf het begin van Noorderlicht – in 2012 – organiseren we als kerk ook de Alpha-cursus, een introductiecursus christelijk geloof. Van meet af aan ben ik als dominee van Noorderlicht in die jaren bij bijna elke Alpha-groep wel een bijeenkomst te gast geweest om een inleiding te verzorgen. Zo heb ik denk ik meer dan 200 Alpha-deelnemers voorbij zien komen. Als ik te gast ben bij zo’n Alpha-cursus hoor en zie ik dat het mensen goed doet om in de ongedwongen setting van Alpha het christelijk geloof te bespreken. Mensen steken niet alleen wat op wat betreft kennis, maar merken ook hoe het geloof ‘werkt’ bij mensen. En dat alles in een prettige sfeer waar je leuke mensen ontmoet. Na 9 jaar kun je ook terugkijken. En wat zijn dan de ‘lange-termijn-effecten’ bij oud-deelnemers van de Alpha? Ik noem drie dingen die ik mensen – soms lang nadat ze de Alpha gevolgd hebben – hoor zeggen over wat de Alpha hen gebracht heeft. 1. Een belangrijke stepping stone Voor bijna niemand is de Alpha-cursus de allereerste kennismaking met het christelijk geloof. Altijd was iemand er toch al (enigzins) mee bezig of had diegene er in zijn/haar jeugd ook wel het een en ander over meegekregen. De Alpha-cursus is ook zelden het eindpunt wat betreft het geloof, alsof de cursus alle definitieve antwoorden zou geven. Bijna altijd is de Alpha wel een belangrijke ‘stepping stone’ in de weg in/naar geloof. Oud-deelnemers zeggen dan dingen als: ‘Op de Alpha heb ik ontdekt wat het christelijk geloof geeft’, of: ‘Sinds de Alpha begrijp ik mijn partner die wel gelooft een heel stuk beter’, of: ‘Vanaf de Alpha is het het geloof iets van mezelf geworden’, of: ‘in de tijd dat ik de Alpha volgde, heb ik ervaren dat God er ook voor mij is’. 2. Verrassende vriendschappen Onlangs had ik het weer. Dat ik bij een trouwdienst ontdekte dat twee stellen geregeld met elkaar optrokken. Het bleek dat ze bevriend waren geraakt omdat de mannen elkaar hadden leren kennen op de Alpha en daar al snel een klik bleken te hebben. En zo merk ik het vaker dat mensen geregeld vrienden maken. Zulke vriendschappen zijn vaak helemaal niet het voornaamste doel van mensen om de Alpha te gaan doen, maar toch ontstaat het. Ik vermoed dat het er vast mee te maken heeft dat de Alpha een omgeving is waar je elkaar snel en goed leert kennen. En dat is natuurlijk een voedingsbodem voor waardevolle contacten of vriendschappen. 3. De lange-termijn opbrengst verschilt van persoon tot persoon De Alpha-cursus is een cursus die heel verschillend kan uitwerken bij deelnemers. De een geeft het meer begrip van het geloof. De ander helpt het om het geloof te beleven. En weer een ander leert hoe het geloof betekenis kan krijgen in het leven van elke dag. Blijkbaar zijn er uit die een en dezelfde cursus verschillende dingen te halen. Die opbrengst strookt soms precies met dat waar men bij het begin van de cursus op hoopte, maar soms is die opbrengst juist weer heel anders dan gedacht. Maar bijna altijd is de opbrengst van de cursus meer dan de moeite van 10 avonden waard. Bovenstaande drie dingen hoor ik mensen dus zeggen die de Alpha – soms heel wat jaren daarvoor – gedaan hebben. En wat ik eigenlijk nooit hoor over de Alpha: ‘Zonde van mijn tijd geweest’. Meer weten over de Alpha bij Noorderlicht? Zie ook www.noorderlichtrotterdam.nl/meedoen/alpha en/of mail voor info en opgave naar alpha@noorderlichtrotterdam.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top