Dienst 18 juli 2021: Om vrij te zijn, moet je verlost worden

Dienst Noorderlicht

18 juli 2021 Voorganger: ds. Niels de Jong Dienst 18 juli 2021: Om vrij te zijn, moet je verlost worden Bijbellezing: Exodus 14 Een van de bekendste, mooiste en heftigste verhalen uit de bijbel – dat is het verhaal van Exodus 14. Ook wel bekend als de ‘Doortocht door de Rode zee’. Er is veel te doen (geweest) over de historiciteit van dit verhaal. Daar zullen we ook wel even bij stilstaan, maar veelmeer bij de boodschap van dit verhaal voor nu. Over het kwaad (ook anno nu), over verlost worden, over vrijheid vinden en wat God daarvoor allemaal heeft gedaan. Zo brengt dit kernverhaal uit de bijbel ons bij de grote thema’s van het bestaan. Vandaag is ook een doopdienst. We zijn hiervoor dankbaar. Wil je ook gedoopt worden, of wil je je kind laten dopen? Dat kan, ook in deze coronatijd. Bij Noorderlicht kunnen leden van de gemeente ook hun kind laten dopen of opdragen. We kiezen er bewust voor om beide mogelijkheden aan te bieden. Ouders mogen kiezen voor de kinderdoop, maar als zij de keuze maken voor opdragen (dat is: een zegen vragen voor hun kind) dan willen we daaraan graag gehoor geven. Heb je interesse in dit traject? Vraag naar de mogelijkheden bij de betreffende voorganger-pionier: Niels, Jurekof Nathan. De dienst start hier op 18 juli om 11:00 uur ’s ochtends. De dienst is na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversie van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal. De printbare leespreek staat hier voor je klaar.

No Longer Slaves ~ Bethel Music

*I’m no longer a slave to fear
I am a child of God
I’m no longer a slave to fear
I am a child of God*

COLLECTEDOEL DEZE MAAND: DE PAULUSKERK
De Pauluskerk werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen die het zonder helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status. De Pauluskerk biedtadvies aan asielzoekers, en maatschappelijk werk, bezinning en taalcursussen. Ook is er een uitgiftepunt van de voedselbank en gebruikte kleding, een huisarts, tandarts en kapper. Het doel is om mensen nieuw perspectief te bieden zodat zij weer mee kunnen draaien in de maatschappij.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht met toevoeging van ‘Gift Stichting Present’. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code die je hiernaast vindt.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun voor dit doel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top