Dienst 4 juli 2021: Als je missie lijkt te mislukken

Dienst Noorderlicht

4 juli 2021 Voorganger: ds. Niels de Jong Dienst 4 juli 2021: Als je missie lijkt te mislukken Bijbellezing: Exodus 5: 1 – 9 en 6: 2 – 12 Na de nodige bezwaren (Exodus 4) gaat Mozes dan toch doen wat God had gezegd. Hij gaat met Aäron naar de farao toe met de vraag: ‘laat mijn volk gaan’. De farao weigert niet alleen, maar verzwaart de omstandigheden van de Israëlieten alleen maar. Dit leidt tot frustratie, boosheid en moedeloosheid bij het volk – en dat uiten ze ook richting Mozes. Mozes zelf snapt er ook niets van en zegt dat ook tegen God. God belooft dan opnieuw te zullen bevrijden. Deze toezeggingen lijken nog niet echt besteed aan Mozes en het volk… We staan stil bij wat te doen als je missie (‘waar je voor gaat in het leven’) lijkt te mislukken… Of als dingen zelfs alleen maar erger lijken te worden in plaats van beter… De dienst start hier op 4 juli om 11:00 uur ’s ochtends. De dienst is na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De meest recente luisterversie van onze preken vind je hier op ons Spotify-kanaal. De printbare leespreek staat hier voor je klaar.

COLLECTEDOEL DEZE MAAND: DE PAULUSKERK
De Pauluskerk werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen die het zonder helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status. De Pauluskerk biedtadvies aan asielzoekers, en maatschappelijk werk, bezinning en taalcursussen. Ook is er een uitgiftepunt van de voedselbank en gebruikte kleding, een huisarts, tandarts en kapper. Het doel is om mensen nieuw perspectief te bieden zodat zij weer mee kunnen draaien in de maatschappij.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht met toevoeging van ‘Gift Stichting Present’. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code die je hiernaast vindt.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun voor dit doel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven