Hoe krijg je meer geloof, hoop en liefde?

Geloof, hoop en liefde – het zijn de allerbelangrijkste dingen die je maar kunt bezitten. Onbetaalbare zaken. Als je een mens bent vol geloof, hoop en liefde, dan ben je een rijk mens. Een goed mens. Deze waardevolle zaken spreken niet vanzelf. Niet dat je ze in overvloedige mate kent, maar ook niet dat geloof, hoop en liefde houdt. Deze drie zaken worden altijd weer bedreigd. Want hun tegenhangers roeren zich altijd. Cynisme, wanhoop en onverschilligheid weten zich bovendien te verkopen. Ze dragen altijd redenen aan om minder te vertrouwen, minder te hopen, minder lief te hebben. Ze maken je wijs dat geloof naief is, hoop niet realistisch en liefde tevergeefs. Maar als je minder gaat vertrouwen, minder hopen, minder liefhebben, word je minder mens. Een armer mens. En minder goed ook. Hoe kun je groeien in geloof, hoop en liefde? En daarmee voorkomen dat deze drie zaken in je leven afnemen? Zeven suggesties. 1. Deel ervan uit. Want als je vertrouwen verspreidt, hoop deelt en liefde geeft, dan versterkt dat ook je eigen vertrouwen, hoop en liefde. 2. Laat je keuzes erdoor leiden. Sta je voor een lastige keuze? Bedenk dan wat een vertrouwensvol, hoopvol en liefdevol iemand zou doen. En doe dat. 3. Omring je met mensen die gelovend, hopend en liefhebbend in het leven staan. Zoek hen op – zowel online als offline. Voed je zo met mensen, geluiden en verhalen die getuigen van geloof, hoop en liefde. Dat helpt. 4. Breng tijd door met God en Zijn woord. Want door gebed en de bijbel verbind je je met de grond voor geloof, met de bron van hoop en een overvloed van liefde. En dan gaat het stromen – van God naar jou. En van jou naar de mensen om je heen. 5. Maak het klein en concreet. Hoe kun je bijvoorbeeld iemand je vertrouwen geven, laten merken dat je in hem/haar gelooft? Hoe kun je laten merken dat je hoop hebt voor schijnbaar hopeloze situaties (bijvoorbeeld door iets te doen voor iemand die arm is of eenzaam of ziek; of iets te doen voor een mooiere natuur)? Hoe kun je vandaag iets van jouw tijd, talent, geld of netwerk ‘weg’geven en zo kiezen voor liefde? 6. Bedenk af en toe hoe je herinnerd wilt worden. Vast niet als iemand die vooral cynisch en wantrouwend was. Vast niet als iemand die zich nooit kon inzetten voor verandering ten goede. Vast niet als iemand die nooit geraakt werd door (het leed van) een ander. Vast wel als iemand met vertrouwen, met hoop en met liefde. 7. Richt je op Jezus, kijk naar Hem, lees over Hem, denk over Hem na. Als je vertrouwen nodig hebt denk dan na over Zijn komst – dat geeft je vertrouwen dat God deze wereld niet los laat, maar dat Hij geeft om deze aarde en al wat erop leeft. Als je hoop voelt weglekken, denk dan na over de opstanding van Jezus. Als Hij de dood overwonnen heeft, dan heeft de dood niet het laatste woord en de machten van verval en verderf zijn dan niet onomkeerbaar. En als je liefde wegsijpelt, richt je dan op het kruis van Jezus. Dan zie je ongekend veel liefde; een liefde die jouw hart weer vullen kan. Geloof, hoop en liefde blijven over, volgens een beroemde bijbeltekst. Het zijn goddelijke eigenschappen volgens de traditie. Het zijn de drie meest kostbare dingen die je als mens maar kunt hebben in het hier en nu. Het zijn de dingen die ertoe doen. Het zijn de kostbaarste dingen die je kunt verspreiden. Het zijn de drie meest waardevolle dingen die je kunt achterlaten aan het eind van je leven. Daarom – geef ze aandacht in je leven. Want wat je aandacht geeft, groeit. Dat geldt zeker voor geloof, hoop en liefde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top