De missie van Noorderlicht uitgewerkt met behulp van Handelingen

Misschien heb je in 2020 ook wel naar de diensten van Noorderlicht gekeken via de livestream of soms ook wel bijgewoond in de kerk. En in al die zondagse diensten – vanaf mei tot en met oktober – dachten we na over een gedeelte uit het Bijbelboek Handelingen. Een van de redenen was omdat dit boek zoveel te zeggen heeft voor mensen anno 2020. Een andere reden – die ik in deze blog uitwerk – is dat het boek zoveel te zeggen heeft over de missie van Noorderlicht. Die missie is in 2019 scherper omschreven en samengevat in het zinnetje: ‘Samen met Jezus impact hebben’. Daar zit het idee achter dat we als kerk samenwerken met Jezus. Anders gezegd, dat hij de leiding heeft en wij met hem meewerken. En dat wij – zowel als kerk als individuele gelovige – op die manier een betekenisvolle impact maken op onze omgeving. Waarom is het boek Handelingen dan zo belangrijk voor Noorderlicht? Wat zegt het boek Handelingen dan over deze missie? Die vragen wil ik in deze blog beantwoorden. Een van de meest invloedrijke schrijvers op het gebied van Bijbel en geloof van dit moment is N.T. (Tom) Wright. Hij schrijft dat ‘Daden en onderwijs van koning Jezus II’ een gepaste titel voor het boek Handelingen zou zijn. Wright ziet dit boek Handelingen namelijk als een vervolg van het andere boek dat we van dezelfde schrijver Lucas in de Bijbel terugvinden, het evangelie van Lucas. Dat eerste deel kun je volgens Wright ‘Daden en onderwijs van koning Jezus I’ noemen. Het grote verschil tussen die twee boeken is dat in het eerste deel Jezus fysiek op aarde rondloopt en te zien en te horen is. In het tweede deel verschijnt Jezus alleen in de eerste 9 verzen zo letterlijk. Volgens Wright echter ‘waart de mysterieuze aanwezigheid van Jezus door het hele verhaal heen’. In het hele boek Handelingen is Jezus ‘een levende en krachtige realiteit’, ‘iemand die je kunt kennen en liefhebben, gehoorzamen en volgen’ en iemand ‘die als persoon actief is en blijft in de echte wereld’. Daarom stelt Wright dat het in dit boek niet zozeer gaat om ‘de Handelingen van de apostelen’, maar dat we het in feite kunnen lezen als ‘De Handelingen van Jezus, deel II’. Wright vergelijkt dit met een toneelstuk dat hij ooit zag, waarin wat er op het toneel gebeurde steeds van alles te maken had met een persoon die het publiek nooit te zien kreeg. Dit beeld van een toneelstuk gebruikt Wright op nog een andere manier voor het boek Handelingen. Het boek Handelingen is voor hem het begin van een toneelstuk ‘waarin wij uitgenodigd worden om er zelf in mee te spelen’. Daarom eindigt het boek ook op een manier dat het niet echt afloopt. Het verhaal gaat namelijk door. En de lezers van Handelingen worden uitgenodigd om het verhaal voort te zetten. Bij Noorderlicht willen we die uitnodiging graag oppakken. Om in het spoor van Petrus, Stefanus, Paulus, Barnabas en al die anderen, die niet bij name worden genoemd, verder te gaan. En eveneens de leiding van Jezus te aanvaarden en ons in te zetten voor dezelfde ‘zaak van Jezus’. Oftewel, ‘samen met Jezus impact hebben’ op onze omgeving. De vooronderstelling daarbij is dat Jezus, hoewel niet zichtbaar, wel degelijk actief in deze wereld zijn invloed uitoefent. Wat wel zichtbaar is, is hetgeen hij doet via zijn volgelingen. Die volgelingen kunnen individueel zijn werk doen, maar juist ook gezamenlijk als kerk. En dan zijn we bij Noorderlicht. Hoe kunnen wij, anno nu, het werk van Jezus doen? Hoe kunnen we met de levende Heer meewerken? Het boek Handelingen reikt dan allerlei dingen aan die we als Noorderlicht kunnen doen om het verhaal van Handelingen verder te schrijven in onze tijd. Zonder te proberen volledig te zijn, noem ik deze vier dingen die er in Handelingen uitspringen: 1. Het goede nieuws communiceren ‘Spread the word’ – daar is men voortdurend mee bezig in Handelingen. De boodschap die ze verspreiden gaat over Jezus Christus, over zijn komst, zijn leven, zijn sterven en (vooral) zijn opstanding uit de dood en dat hij leeft en regeert. Men is zo geraakt door dat goede nieuws van redding en men heeft er zo de vreugde van ontdekt die het geeft, dat men er alles aan doet om dat nieuws te verspreiden. Met name natuurlijk Paulus; hij verslijt heel wat sandalen om het nieuws in allerlei steden aan de man te brengen. Enerzijds doet hij veel moeite om aan te sluiten bij zijn hoorders; anderzijds zit er ook altijd iets confronterends in de boodschap doordat hij oproept tot geloof en verandering. Het boek Handelingen biedt dus een schat aan lessen en inspiratie voor de communicatie van het goede nieuws anno nu. Want nog steeds wijst dat goede nieuws van Jezus de weg naar God en zijn vergeving en vreugde. 2. Het goede doen In het spoor van Jezus vinden er via de volgelingen van Jezus dezelfde dingen plaats die bij Jezus gebeurden toen hij fysiek op aarde rondwandelde. Mensen worden genezen en bevrijd. Mensen worden gered van slavernij of zelfs de dood. Dezelfde houding die Jezus kenmerkte, typeert deze mensen. Men laat bijvoorbeeld vrijgevigheid zien door een inzamelingsactie voor de allerarmsten, barmhartigheid door gewonden te verzorgen, gastvrijheid door mensen op te vangen. Het boek Handelingen wijst dus de weg voor Noorderlicht om het zeker niet alleen bij woorden te houden, maar de boodschap ook metterdaad uit te leven door het goede te doen in de wereld van nu. 3. Het vormen van een community Overal waar het nieuws over Jezus aangenomen wordt door mensen, ontstaat er tussen die mensen verbondenheid. Men komt met elkaar samen, men deelt, men leeft met elkaar mee en men ondersteunt elkaar. Geloven in Jezus Christus verbindt je met andere gelovigen en gezamenlijk vorm je een nieuwe gemeenschap. Het bijzondere van deze ‘community’ is dat het zowel Joden als niet-Joden, mannen als vrouwen en mensen ‘van hoog tot laag’ bevat. Mensen die normaal gesproken langs elkaar heen leefden, worden samengebracht. Het goede nieuws van Jezus brengt mensen dus niet alleen in een nieuwe verhouding met God, maar ook met de medemensen. Het boek Handelingen benadrukt het belang van de gemeenschap, waar mensen als een soort nieuwe familie aan elkaar gegeven zijn. Om de missie van Jezus voort te zetten, is het voor Noorderlicht belangrijk om ook in onze individualistische tijd ons in te zetten voor de onderlinge verbondenheid. 4. Bidden Deze mensen uit Handelingen zijn biddende mensen – dat valt tussen de regels door voortdurend te lezen (zoals Lucas in zijn eerste deel dat tussen de regels door ook steeds over Jezus vertelde). Waar leiden de gebeden in Handelingen naartoe? Dat verschilt van situatie tot situatie, maar het leidt bijvoorbeeld tot een bijzondere gebedsverhoringen, een nieuwe richting, de komst van de Geest, extra kracht of de juiste nieuwe medewerkers. Het boek Handelingen doet zo een beroep op de lezers om ook te (blijven) bidden. Als we bij Noorderlicht in het spoor van Jezus willen gaan, dan zal gebed prioriteit moeten hebben en houden. Gebed gaat nagenoeg altijd vooraf aan nieuwe voortgang van het goede nieuws, nieuwe kansen, nieuwe moed, nieuwe kracht, et cetera. Zowel voor gelovigen individueel als voor de bredere kerk. Gebed is immers de manier om te ontvangen wat God wil geven. De missie van Noorderlicht staat in het grotere kader van de missie van Jezus. Die grotere missie van Jezus gaat over de hele aarde en alle mensen, die gaat over het nu waar dingen en mensen beter worden en een toekomst waar alles heel wordt. Op onze eigen bescheiden manier mogen we als Noorderlicht – zowel als individuele Noorderlichters als Noorderlicht als geheel – bijdragen aan die grotere missie. Zo werken we met Jezus samen. En die inzet zal zeker niet voor niets blijken te zijn, maar betekenis (impact) hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top