Dienst 25 oktober 2020: Mag je als christen je rechten voor jezelf opeisen?

Dienst Noorderlicht

25 oktober 2020 Voorganger: ds. Niels de Jong De dienst start hier op zondagochtend 25 oktober om 11:00 uur ’s morgens. De dienst is daarna ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. Bijbelgedeelte: Handelingen 22: 22 – 29 > Maar toen ze hem al vastgebonden hadden voor de zweepslagen, zei Paulus tegen de centurio die erbij was: ‘Mogen jullie een Romeins burger geselen, en dan nog wel zonder vorm van proces?’

Mag je als christen je rechten voor jezelf opeisen?

Een lastige kwestie. Sommige christenen lijken te stellen dat dit niet de bedoeling is en ze wijzen op christelijke principes als zelfverloochening, de minste zijn, de andere wang toekeren. Andere christenen lijken er helemaal geen moeite mee te hebben om aan hun rechten vast te houden en stellen dat die rechten je niet voor niets zijn gegeven. Een actueel voorbeeld van de discussie is de huidige ‘maximaal-30-mensen-in-een-binnenruimte-regel’. Kerken kunnen onder deze regel uit op grond van de grondwet. Sommige kerken doen dat ook (het is toch een belangrijke zaak om als kerk bij elkaar te komen tot eer van God?), anderen niet (het is toch een zaak van naastenliefde om geen risico te nemen met de gezondheid van mensen?). Het verhaal van vandaag geeft geen zwart/wit-antwoord voor alle situaties, maar wijst wel de weg voor situaties van vandaag waarin je je afvraagt of je op je eigen rechten mag of moet staan. Laat ons samen luisteren, in de kerk en via livestream, en ons verbonden weten. De printbare versie van de preek vind je hier. De link naar de luisterversie komt maandag beschikbaar. Je vindt hieronder ook vragen om over verder te denken, extra luisterliederen, de collecte en een activiteit voor de kinderen. Collectedoel van deze maand: algemene diaconie Lees op deze pagina meer over de algemene diaconie. Je vindt hieronder ook de QR-code. Heel erg bedankt voor je bijdrage, dit wordt enorm gewaardeerd.

Vragen om over verder te denken na de preek:

* Heb je een concrete situatie in je hoofd waarin je voor de keuze stond om van je (voor)rechten af te zien of er juist op te staan?
* Helpt het idee van ‘er kunnen hogere doelen zijn’ om een keuze te maken?
* Wat zegt het je dat Jezus – voor jou – afzag van zijn (voor)rechten?

Oproepje van het geluids- en techniekteam!
We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen helpen met het opbouwen en inregelen van de band. Iedere zondag doet het team haar best om de muziek in de kerk zo mooi mogelijk te laten klinken. Dit doen zij op dit moment met 7 mensen en daar mogen er zeker nog 3 bij. Dit is ook een mooie kans om de mensen van de band en de techniek beter leren kennen. Er is voorafgaand geen technische kennis nodig. Eigenlijk, als je een beetje met een computer om kunt gaan is dat voldoende. Doe je mee? Het liefst al voor 1 november! Meld je aan via info@noorderlichtrotterdam.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top