Waarom zou je de Bijbel lezen?

Waarom zou je je verdiepen in teksten van duizenden jaren oud? Waarom zou je die teksten elke keer weer lezen? Er zijn toch ook allerlei redenen om de Bijbel niet te lezen? Je kunt namelijk ook stellen dat die Bijbel gedateerd is, ingewikkeld, saai en taai. En dat je ook steeds weer kunt stuiten op nare verhalen en uitspraken (die ook nog eens geregeld God in de mond zijn gelegd). Waarom zou je dan de moeite nemen om die Bijbel te lezen (of er via een podcast of iets dergelijks naar te luisteren)? En waarom zou je dan op zondag via een kerkdienst zo uitgebreid stil staan bij een gedeelte uit deze Bijbel? Of waarom zou je met andere mensen buigen over een bepaalde tekst? Hier noem ik 5 redenen om dat toch te doen en naar die Bijbel te blijven luisteren – juist ook nu. 1. Om God (beter) te leren kennen Als er geen boek was waarin God zichzelf had laten kennen, hadden we ons voor ‘Godskennis’ moeten baseren op ons gevoel, de meningen om ons heen, de omstandigheden of op wat we uit de natuur zouden kunnen afleiden. Dat levert echter vooral heel veel tegenstrijdige en wisselende conclusies op en brengt ons dus niet veel verder als we meer willen weten van God. Het christelijk geloof stelt dat er een ‘objectieve en onafhankelijke’ bron is: de Bijbel. En dat God zich heeft uitgesproken via dit boek dat weer uiteenvalt in 66 (deel)boeken. Het centrum van die Bijbel is dan wat er staat geschreven over Jezus Christus (dat brengt je ook bij het hart van God). Als je die Bijbel in zijn geheel leest en blijft lezen, ontdek je meer en meer wie God is – veelzijdig, verrassend, machtig, rechtvaardig, mysterieus, geniaal, gepassioneerd, onvoorspelbaar, zuiver, creatief, genadig en boordevol liefde. Die Bijbel bevat genoeg over God om de rest van je leven te kunnen groeien in het kennen van God. 2. Om jezelf (beter) te leren kennen Voortdurend kun je in de Bijbel ‘jezelf terugvinden’ en daarom geeft de Bijbel je meer zelfkennis (en ook mensenkennis, trouwens). De personages uit de Bijbel laten je zomaar veel van jezelf zien. Sommige uitspraken doen je ontdekken wie je bent en waar je voor gaat. En veel passages kunnen zomaar je motieven blootleggen of duidelijk maken wat er in je omgaat. De Bijbel is een spiegel waarin je jezelf kunt terugzien. Een spiegel die verder gaat dan de buitenkant en je ook zicht geeft op je binnenkant (je motieven, verlangens, houding, et cetera). Het is een eerlijke spiegel – ook de onzuivere kanten van jezelf worden zichtbaar. Maar de Bijbel is ook meer dan een spiegel – het is ook een ideaalplaatje. Het geeft je een blik op wat voor mooi mens je zou kunnen worden, met Gods hulp natuurlijk. 3. Om een beter mens te worden Uiteindelijk wil God met de Bijbel ons niet meer informatie in ons hoofd geven, maar ons hart veranderen. Dat hart van ons is het centrum van wie we zijn – vandaaruit maken we onze beslissingen en oordelen we over wat goed (voor ons) is. Ons hart wordt nogal beïnvloed door onze omgeving, onze opvoeding en wat in onze cultuur als goed/juist/waar wordt gezien. De Bijbel komt uit een andere tijd en cultuur (en daar moet je ook rekening mee houden), maar bevat desondanks Gods boodschap over wat goed en kwaad is, juist en onjuist, opbouwend en schadelijk, waarheid en leugen, et cetera. Als je je in die Bijbel verdiept dan beïnvloed je je eigen beoordelingsvermogen meer en meer in de richting van Gods opvattingen over het goede, het ware en het schone. Kortom, je vult je hart met waarheid, goedheid en wijsheid. En daar wordt je een beter mens van. 4. Om richting te vinden bij het maken van keuzes De Bijbel is niet alleen een boek waarin – via de pen van mensen – God zich heeft uitgesproken. Het is ook een boek waardoorheen God nog steeds spreekt. Natuurlijk kan God zich ook van allerlei andere manieren bedienen om ons mensen iets duidelijk te maken (en dat doet hij gelukkig ook). Echter, zijn ‘hoofdweg’ om ons te bereiken is via de weg van de Bijbel. Dat doet God door ‘algemene’ en ‘persoonlijke’ aanwijzingen te geven. De algemene aanwijzingen zijn richtingwijzers, kaders en waarschuwingsbordjes (de bekendste zijn de 10 geboden). Die helpen je te voorkomen dat je leven doodloopt of dat je ongelukken maakt in het leven. De persoonlijke aanwijzingen gaan over iets dat je leest en precies raak is voor jouw situatie. Zomaar krijg je dan een bevestiging, een aansporing, een richting, een bemoediging, een gevoel van rust, of iets dergelijks – waardoor je opeens (meer) weet wat je wel/niet moet doen. 5. Om verrast te worden door God De Bijbel lezen levert niet voortdurend een goed gevoel op, geeft ook niet elke keer weer antwoorden of bovennatuurlijke inzichten. Maar ze verrast je wel. Door een bepaalde rust van binnen. Een antwoord op een vraag die je had. Een nieuw inzicht. Minder zorgen over de toekomst. Zomaar iets over Jezus wat je raakt. Besef van genade voor jou. Onrust over een bepaald onrecht. Zicht op dingen die scheef zitten. Vergevingsgezindheid die in je groeit. Meer vertrouwen op God. Nieuwe moed als je in een lastige situatie zit. Et cetera, et cetera. Zulke verrassingen kun je niet afdwingen. Maar als je de Bijbel dichtlaat, loop je wel veel minder kans op zulke goede en ‘toevallige’ dingen van Boven. Als je er een gewoonte van weet te maken om de Bijbel te lezen, dan wordt je daar dus niet slechter van. Al is dit geen automatisme! Misschien ken je ook wel mensen die thuis zijn in de Bijbel, maar behoorlijk koud en ongenadig kunnen zijn; tragisch, maar niet ondenkbaar. Je hebt namelijk iets nodig als je de Bijbel leest. Als je dat niet hebt, dan zul je niet of nauwelijks voordeel hebben bij het lezen van de Bijbel. Beter gezegd: je hebt Iemand nodig. Het is de Heilige Geest (dat is God zoals hij onder ons en in ons werkt). Zonder die Heilige Geest kunnen we de Bijbel lezen zonder er beter van te worden (of alleen maar meer informatie in ons hoofd te krijgen). Zonder de Heilige Geest blijf je als het ware in het duister tasten als het gaat om de werkelijke bedoeling van de Bijbel; met de Heilige Geest krijg je het licht om ‘te zien’ wat er gezegd wordt. En ook de kracht om vol te houden met lezen als de teksten wel erg pittig zijn. En de openheid om te ontvangen wat je van Godswege gezegd wordt. Daarom, als je gaat lezen (of naar een gesprek over de Bijbel gaat, of naar een kerkdienst, of iets dergelijks), bidt dan in 1 zin iets als: ‘God, geef mij toch alstublieft uw Heilige Geest en het licht, de kracht en de openheid die ik nodig heb’. Ik hoop dat deze redenen je zullen helpen om die Bijbel te lezen. En dat je – vroeg of laat – zult merken dat de tijd die je investeert in de Bijbel, geen verloren tijd is. Integendeel, dat het een van de beste tijdsinvesteringen is die je maar hebt kunnen doen. Een investering die je bijzonder veel geeft. Dat is in ieder geval mijn ervaring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top