Dienst 9 augustus 2020: God (niet) opmerken

Dienst Noorderlicht

9 augustus 2020 Voorganger: ds. Niels de Jong De preek wordt op zondagochtend 9 augustus om 11:00 uur ’s morgens live uitgezonden via YouTube, en is daarna ook te bekijken op ons YouTube channel. Klik voor de livestream op de link op deze pagina. Handelingen 14: 8 – 18

God (niet) opmerken

> ‘Hij heeft blijk gegeven van zijn goedheid’ (vers 17) Paulus en Barnabas zijn in Lystra aangekomen. De heidense bevolking is nogal onder de indruk van het genezingswonder wat ze doen en zien hen aan voor Griekse goden die (blijkbaar) hen hebben bezocht (ze passen wat ze zien in in hun eigen referentiekader – iets wat iedereen geneigd is te doen). Als Paulus en Barnabas het misverstand begrijpen, doen ze alle mogelijke moeite om dit misverstand direct recht te zetten. Ze willen juist niets te maken hebben met die Griekse goden (wat voor hen nepgoden zijn). Hun boodschap is juist dat iedereen de enige ware en levende God moet dienen. De God die zij als heidenen ook hadden kunnen opmerken (vers 17), maar blijkbaar hebben ze dat niet opgemerkt… Over dit laatste wil ik in de preek vooral bij stil staan. Is het zo dat iedereen iets van God op het spoor kan komen? Probeert God dan iedereen zijn aanwezigheid te laten ervaren? En als dat zo is, hoe zit dat dan? Hoe werkt dat nu en in onze tijd en bij ons? Waarom gaan zoveel mensen dan aan deze God voorbij? Laat ons samen luisteren, in de kerk en via livestream, en ons verbonden weten. Op deze pagina vind je ook een activiteit voor de kinderen, extra luisterliederen en de collecte. Je kunt je ook gratis abonneren op ons prekenkanaal op Spotify. Collecte: Deze maand richt de collecte zich op Stichting De Paraplu. De Paraplu is een inloophuis voor vrouwen in Rotterdam Noord. Dit wordt georganiseerd door verschillende kerken. Een aantal Noorderlichters zijn hier ook actief. De Paraplu betekent veel voor vrouwen doordat het een veilige plek is om hulp te vragen. Ook biedt de stichting allerlei cursussen. Lees hierover op deze pagina meer, naast de QR-code. Heel erg bedankt voor je bijdrage, dit wordt enorm gewaardeerd.

Drie vragen ter overdenking:

* Welke blijken van Gods goedheid merk je wel eens op?
* Vind je het soms lastig om te merken dat God signalen van zijn goedheid geeft?
* Kun je in gesprekken met anderen wijzen op God en ‘signalen van zijn goedheid’? Hoe zou je dat kunnen doen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top