Oude van dagen

*’Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur.’ (Openbaring 1:12-18)* ‘Ik heb mijn tijd gehad’, hoor je tachtigplussers soms zeggen. Bij ouderen groeit het besef dat het grootste deel van hun leven achter hen ligt. Mensen op leeftijd voelen de fysieke aftakeling en kwetsbaarheid toenemen. Helemaal nu door corona duizenden ouderen bij bosjes omgaan… Hoe anders is het beeld dat Johannes voorgeschoteld krijgt. In een visioen mag hij een blik werpen in de hemel. Hij ziet zulke indrukwekkende dingen dat hij er geen woorden voor heeft. Daarom leent hij woorden uit het profetenboekje Daniël. Johannes ziet de Mensenzoon uit Daniël 7:14 aan wie macht, eer en het koningschap toekomt. Opvallend detail is dat in de verzetsliteratuur van Daniël niet gezegd wordt dat de Mensenzoon witte haren heeft (staat symbool voor wijsheid). Daar is het God die als een Oude van dagen op de troon zit. Hier is de Mensenzoon zelf de Oude van dagen. Maar denk niet dat deze Oude van dagen een oude opa is bij wie je op schoot kruipt. In beeldende taal beschrijft Johannes dat zijn ogen als vlammend vuur zijn. Verblindend van helderheid en zuiverheid. Zijn voeten zijn als brons in een oven. Ze staan vast en zeker. En zijn stem klinkt als een bulderende watermassa. Het is als de oorverdovende stortvloed van een reusachtige waterval waar je met je stem niet bovenuit komt. Wanneer er ook nog een scherp, tweesnijdend zwaard uit zijn mond komt dan weet je dat we hier niet te maken hebben met een Oude van dagen die aan het einde van zijn latijn is, integendeel! Het woord dat uit zijn mond komt is messcherp en oordeelt het kwaad in deze wereld. Daar kun je van schrikken, maar het is ook geweldig bevrijdend voor mensen die onrecht wordt aangedaan. Johannes denkt aan de volgelingen van Jezus die worden onderdrukt, maar je mag vandaag ook denken aan Afro-Amerikanen die hun leven niet zeker zijn in handen van de Amerikaanse politie. Het boek Openbaring is hemelse verzetsliteratuur, maar wel van een andere orde. Martin Luther King jr. verwoordt het zo: “Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.” God van oude en jonge mensen, God van zwarte en witte mensen, u hebt ons gemaakt, u behoren wij toe. Help ons te leven van uw goedheid. Geef dat we ons niet verheffen boven een ander, maar help ons net als Jezus liefdevol en dienstbaar te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top