Gouden lampenstandaards

*’Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, en daartussen iemand die eruit zag als een mens.’ (Openbaring 1:10-20)* Vreemd is dat. Johannes hoort een stem, maar wat hij ziet zijn zeven gouden lampenstandaards. Als de apostel dat ziet gaat er een lampje branden. Hij moet denken aan de gouden lampenstandaard in de tabernakel van God. De tabernakel was de tent waar de Allerhoogste woonde te midden van zijn volk, onderweg naar het beloofde land. Deze gouden lampenstandaard had ook een plek in de tempel. Je zou haast denken dat er wat aan Johannes ogen mankeert, want hij ziet niet één maar zeven lampenstandaards. Betekent het dat God nu zeven woningen heeft? Nee, in vers 20 doet Johannes uit de doeken dat die zeven gouden lampenstandaards symbool staan voor de zeven gemeenten uit hoofdstuk 1. En zeven is het getal van de volheid. Deze zeven gemeenten vertegenwoordigen het hele volk van God. De Geest van Pinksteren doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Overal ontstaan geloofsgemeenschappen waar men de opgestane Jezus als Heer aanroept. De zeven lampenstandaards branden niet allemaal even fel. De oude kerk in Europa is een zwak flakkerend lichtje vergeleken met de vlam van de lampenstandaard in Afrika. En als we kijken naar de kandelaar in het Midden-Oosten dan zien we dat jihadisten het tweeduizend jaar oude vlammetje proberen te doven door geweld en terreur. Het is geweldig bemoedigend dat tussen de zeven lampenstandaards iemand staat die op de mensenzoon lijkt. Hij staat er niet boven, zoals al die zelfbenoemde keizertjes die de geschiedenis heeft gekend. De mensenzoon kijkt niet vanuit de hoogte neer, maar hij staat in het midden van de zeven lampenstandaards. Dat is God nu ten voeten uit. Met Kerst vieren we dat God in het midden van ons lígt. Aan het kruis hángt hij tussen ons in en hier stáát hij als de Opgestane midden tussen zijn volk. Op het Pinksterfeest zet God nog een stap dichterbij. Hij komt zelfs ín ons wonen. Zo’n God bedenk je toch niet? Die maakt zich bekend. En hoe! Het geheim van de kerk is dat dankzij de Geest van Jezus de zeven gouden lampenstandaards niet zijn gedoofd. Sterker, het vlammetje van de kerk in Nederland wordt weer aangewakkerd door de honderdduizenden christenmigranten die hier neerstrijken. Bij ons in Rotterdam spreken we al over lente in de kerk. Zo zie je, de Geest waait waarheen hij wil. Bied dus geen weerstand, maar laat je meenemen! *Grote God, dank u dat uw Geest waait. Waai ons open voor u en voor al die medechristenen die vanuit de hele wereld bij ons neerstrijken. Maak ons één, in de kracht van uw Geest. *

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top