Beven als een rietje

*En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten der aarde. (Openbaring 1:4-6)* Wie er aan de knoppen zit maakt nogal uit. Op Bevrijdingsdag beseffen we dat meer dan ooit. Wanneer we op 4 mei van de gruwelen van het naziregime horen dan maakt dat diepe indruk. Het is een geweldige daad van naastenliefde dat duizenden hun leven wilden geven voor onze vrijheid. Heersers als Hitler zijn er altijd al geweest. In het boek Openbaring hebben we te maken met onderdrukking. De apostel Johannes is verbannen naar het eiland Patmos. De keizer in Rome is deze lastpost liever kwijt dan rijk. Opgeruimd staat netjes. Typisch voor dictators is dat ze tegenstanders monddood maken. Toch bereikt de keizer het tegendeel. Het getuigenis van Johannes klinkt vandaag wereldwijd. Het is de grootste nachtmerrie van een leider die de media aan banden wil leggen. De keizer beseft niet dat de openbaring van Jezus Christus niet kan worden opgeborgen. God zelf is aan zet. Hij degradeert de keizer tot een blaaskaak die feitelijk niets voorstelt. Als de Almachtige gaat spreken dan beeft de keizer als een rietje. Wie zit er nu aan de knoppen? Wie heeft het voor het zeggen op aarde? Wij denken vaak dat wereldleiders aan de touwtjes trekken, maar uiteindelijk trekt God aan het langste eind. De gekruisigde en opgestane Heer is ‘de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde’. Dat is LOL met drie hoofdletters. Humor van de bovenste plank. De ‘heerser over de vorsten van de aarde’ is namelijk de eretitel voor de keizer in Rome. In de openingsscène van het boek Openbaring wordt de vloer met hem aangeveegd. Iedereen buigt voor de keizer, maar als God verschijnt is hij een mannetje van niks. Wanneer we ons afvragen waar het heen gaat met de wereld ( omdat overal machtszieke wereldleiders oppoppen), dan weten we nu dat op een dag hun spel uit is. Het is Pasen geweest. Jezus lééft. Hij is Heer. ‘Aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid!’ Machtige God, dank u dat Jezus Heer is en dat hij al die zelfbenoemde baasjes de baas is. Geef ons moed en kracht stem te geven aan mensen die geen stem hebben. Doe ons verlangend uitzien naar uw koninkrijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven