Het actiecentrum van God

*Hij verheft uit het stof wie berooid is, uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert. (Psalm 113)* De hemel is het actiecentrum van waaruit God opereert richting de aarde. Niet hemel – hel, maar hemel – aarde is het begrippenpaar in de Bijbel. De hemel is van God en de aarde is aan de mensen gegeven. Je kunt dus niet over de hemel spreken los van de aarde. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel horen die twee bij elkaar. Zo heeft God het bedoeld. Het is bemoedigend dat God vanuit de hemel zíet wat er op aarde gebeurt. God kijkt met de ogen van Jezus. Hij is bewogen met ieder van ons, maar de mensen onderaan de sociale ladder hebben bij hem een streepje voor. Zij liggen altijd al onder, ook nu tijdens de coronacrisis. De 40.000 daklozen in Nederland hebben geen keus en slapen hutjemutje in een nachtopvang. Moet je voorstellen dat je nu met tientallen mensen gebruik maakt van dezelfde sanitaire ruimte. Dat is ondenkbaar, behalve bij de nachtopvang voor daklozen… Vanuit de hemel ziet God juist de mensen die wij vaak over het hoofd zien. Hij heeft hen in het vizier en doet er alles aan om zijn mensen te bevrijden. De hemel dus als actiecentrum van God. Van hieruit vindt uiteindelijk de ultieme reddingsoperatie plaats. God kiest partij voor de armen en verdrukten. Hij is een helper voor hen die geen helper hebben. Kijk maar naar Jezus. Als een outcast wordt hij monddood gemaakt, vermoord en in een graf ondergeschoffeld. God trekt hem omhoog, hij staat op uit de dood en zit aan Gods rechterhand. De mensen in het Oude Noorden weten: ik mag leven onder Gods open hemel en hij verliest me nooit uit het oog. Dat houdt hen op de been. Het is een lofzang uit de diepte. God van hemel en aarde, dank U voor Pasen. Dank u dat u ons boven onszelf uittilt en weer op onze benen zet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top