Hoe kun je bidden voor anderen in deze crisis?

De eerste schok van de corona-crisis is geweest. Maar moet de grootste schok nog komen? Dat zal zeker zo zijn voor bepaalde mensen. En misschien wel voor ons allemaal… Genoeg reden dus om je zorgen te maken. Om jezelf, en ongetwijfeld ook om anderen. En daarbij kun je je nogal machteloos voelen. Hoe kun je anderen helpen? Helaas is er weinig dat je kunt doen voor anderen. Kleine, praktische dingen misschien. Of extra aandacht geven. Heel waardevol natuurlijk, maar is dat alles? Ik denk dat je mensen op een minstens zo waardevolle manier kunt helpen: door voor ze te bidden. Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt in een crisis: bidden. Toch is het juist nú een uitstekend moment om meer te gaan bidden. Ik schreef er in mijn vorige artikel over. Zo’n crisis geeft je een besef van je kwetsbaarheid en kan je daarmee helpen je op God te richten. En zo’n nieuwe situatie is ook een uitstekende kans voor nieuwe gewoonten. De komende tijd zal ik een aantal vormen van gebed behandelen, die je hopelijk inspireren om er zelf mee aan de slag te gaan. Vandaag de meest voor de hand liggende om mee te beginnen: bidden voor anderen.

Waarom zou je bidden voor anderen?

Voordat we gaan kijken hoe je voor anderen kunt bidden, is het goed om te bedenken waarom je dat eigenlijk zou willen doen. Er zijn veel goede redenen te verzinnen, ik noem er drie: Omdat je gebed niet moet onderschatten Veel mensen denken dat bidden een soort psychologisch trucje is. Of op zijn best iets, waardoor je zelf positief verandert. Als dat zo is, dan is “ik zal voor je bidden” niet echt een manier waarop je iemand anders kunt helpen. Maar als je goed kijkt hoe bidden in de Bijbel er aan toe gaat, krijg je een heel ander beeld. Jezus bidt voor mensen, en er gebeuren bijzondere dingen. Mensen genezen van verschrikkelijke ziekten of boze geesten worden uitgedreven. En zijn leerlingen doen hetzelfde. Ook in het Oude Testament gebeurt het vaak: tijdens oorlogen blijkt gebed beslissend te zijn, door het gebed van Elia is er eerst drie jaar lang droogte in Israël, en daarna gaat het na zijn gebed weer regenen. Klinkt dat al te wonderlijk? Ik ken zelf mensen die van ziekte zijn genezen door gebed, of waar boze geesten zijn uitgedreven. En in de aflevering van de Prayer Course over Intercession (bidden voor anderen) vertelt Pete Greig hoe hij gevraagd werd te bidden voor regen tijdens een enorme droogte op Ibiza. En tot zijn eigen verbazing werkte het! Hij vertelt ook over een gemeentelid van hem die opeens een sterke drang voelde te bidden op een plek in Londen, voor de veiligheid van die plek. En vlak daarna was er een terroristische aanslag die min of meer in het water viel. Fascinerend! Als je bidt, kunnen er echt dingen veranderen. Je moet het niet onderschatten. Blijkbaar werkt God zo: Hij wil graag samenwerken met ons. Dat wij bepaalde dingen aan Hem vragen, die Hij vervolgens kan laten gebeuren. Werkt het gegarandeerd? Als een machine waar je een muntje in gooit? Uiteraard niet! Het is belangrijk dat het gebed onderdeel is van je relatie met je Hemelse Vader. Maar als goede Vader, zal Hij zeker luisteren naar het verzoek van Zijn kinderen. Omdat je je zorgen maakt Zo mag je dus bij God komen, zeker als je je zorgen maakt. Als je je zorgen om iets maakt, ben je blijkbaar ergens mee begaan. Het wijst er op waar je hart voor hebt. Maak je je nu tijdens de corona-crisis zorgen om een bepaalde groep mensen? Of een land? Of een goede zaak die in het gedrang komt? Ga er voor bidden! In het beroemde boek ‘The 7 Habits of Highly Effective People’ noemt Stephen Covey een belangrijk principe: je circle of concern en je circle of influence. De eerste is alles waar je je zorgen om maakt. Mensen om je heen, maar ook wereldproblematiek. Hij leert ons, dat je je vooral moet richten op dingen waar je zelf ook invloed op hebt: je circle of influence. Dat klinkt mooi en is waarschijnlijk ook heel verstandig, maar tegelijkertijd ook erg moeilijk. Dat betekent dat we tijdens de corona-crisis dus niet veel meer kunnen dan thuis blijven, afstand houden van mensen, klappen voor zorgmedewerkers, contact houden met mensen en geld geven aan goede doelen. En kan best frustrerend zijn. Wat kun je betekenen voor vluchtelingen in overvolle kampen? Of mensen die doodziek zijn? Bidden! Door te bidden wordt je circle of influence opeens veel groter. Je vraagt de almachtige goede God om hulp. En blijkbaar werkt Hij zo, dat jouw gebed er echt toe doet. En dan kan er dus zomaar iets bijzonders gebeuren. In de woorden van aartsbisschop William Temple: “Als ik bid, gebeuren er allerlei toevalligheden; als ik stop met bidden, blijven ze weg.” Omdat je van mensen houdt Vaak kun je je zorgen maken om concrete mensen. Waarschijnlijk altijd al, en in het bijzonder nu in deze crisistijd. En dat is heel logisch: als je van mensen houdt, als je om ze geeft, dan leef je met ze mee. Met hun pijn, hun problemen, hun zorgen. En als je echt van iemand houdt, doe je waarschijnlijk alles wat in je mogelijkheden ligt om diegene te helpen. Op het moment dat je beseft wat voor kracht gebed heeft, dan leidt liefde voor mensen bijna automatisch tot gebed. Richard Foster zegt het in ‘Het feest van de navolging’ als volgt: “Als we de mensen echt liefhebben, wensen we hen veel meer toe dan we hun met onze eigen mogelijkheden kunnen geven en dat zal ons er toe brengen voor hen te bidden.”

Hoe kun je bidden voor anderen?

Bid specifiek Natuurlijk zijn algemene gebeden prima: ‘zegen deze stad’, ‘breng liefde in de wereld’. Maar toch werkt het beter om specifiek te bidden. Allereerst: specifieke mensen. Wie heb jij op je hart? Om wie geef je? Bid voor ze! Maar je kunt juist ook bidden voor iemand met wie je juist altijd overhoop lijkt te liggen, een ‘vijand’. Jezus roept je op: heb je vijanden lief. Ik heb het zelf regelmatig gedaan. Het is bijzonder wat er kan veranderen, als je voor iemand gaat bidden die je niet mag. Het is mooi om voor specifieke mensen te bidden, maar wat moet je dan bidden? God vragen ze te zegenen? Prima! Maar het is nog mooier als je voor specifieke zaken kunt bidden. Waar heeft die persoon behoefte aan? Ik heb de afgelopen tijd veel voor iemand gebeden, zodat diegene goed kan slapen. Anderen bidden juist dat iemand níet kan slapen (met een bijzonder resultaat!). Probeer er achter te komen wat diegene kan gebruiken. Het mooie van een specifiek gebed, is dat het ook veel duidelijker is als verhoord wordt. Bid met overtuiging Je mag weten dat God zó werkt, dat jouw gebeden er toe doen. En als je in sync bent met God, dan is de belofte groot: “Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.” (Joh. 15:7). We mogen Jezus volgen in het bidden vol overtuiging. Richard Foster zegt het zo: “Misschien is het meest verbazingwekkende kenmerk van Jezus’ gebeden wel, dat als Hij voor andere mensen bad, nooit de woorden “maar laat gebeuren wat U wilt” toevoegde. Evenmin deden de apostelen of profeten dat als zij voor anderen baden. Blijkbaar geloofden zij dat zij wisten wat de wil van God was, voordat zij vol geloof hun gebed uitspraken. Zij waren zo vertrouwd met de Heilige Geest dat zij in de verschillende situaties waarin ze zich bevonden wisten wat er gedaan moest worden. Hun gebed was zo positief dat het vaak de vorm van een direct bevel aannam: “Wandel … Wees genezen … Sta op.” Ik zag dat er bij hun bidden voor andere mensen blijkbaar geen ruimte was voor weifelachtige, half-hoopvolle gebeden, van het soort dat beëindigd wordt met de vrome wens “maar uw wil geschiede.”” Natuurlijk is het goed om Gods wil te zoeken, maar op het moment dat je het idee hebt dat je iets bidt dat in lijn is met Gods wil, mag je vol overtuiging bidden. Bid gedisciplineerd Dit is waarschijnlijk het minst populaire onderdeel in deze tijd. Discipline is niet populair (al verandert de corona-crisis dat misschien wat…). Persoonlijk vind ik het ook het moeilijkste onderdeel. Hoe zorg je dat je het volhoudt? Dat je niet alleen maar bidt als je een vlaag van inspiratie hebt? Dan is het belangrijk om een bepaalde structuur te hebben. Hier twee tips: Bid op een vast moment. Elke ochtend direct na het opstaan. Elke avond voor het slapen gaan. Na het ontbijt. Het maakt niet uit, wat maar werkt voor jou. Ik zet sinds kort elke dag een wekker om 12:00 uur om even te bidden. Werkt perfect, anders was ik het gegarandeerd vergeten. Schrijf het op. Maak een lijst van alle mensen voor wie je bidt, het liefst nog met specifieke punten. Ik heb gehoord van iemand die zijn gebedspunten op een whiteboard zet en uitwist als ze verhoord zijn. Iemand anders heeft allemaal lijstjes met verschillende mensen (inclusief alle buren!), waarvan hij elke ochtend een deel door bidt. En het meest beroemde voorbeeld: de grote prediker D.L. Moody, die altijd een lijst bij zich had 100 namen voor wie hij elke dag bad. Aan het einde van zijn leven waren 96 christen geworden, de laatste 4 gaven hun leven aan Jezus tijdens zijn begrafenis. Bid samen In de Bijbel zie je het steeds weer terugkomen: als mensen eensgezind om iets vragen, gebeurt er iets. Jezus zelf heeft beloofd dat “als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.” (Matt. 18:19-20) En er zijn veel voorbeelden in de geschiedenis te vinden van bijzondere dingen die ‘toevallig’ gebeuren na gezamenlijk gebed. Ik zelf merk het vaak ook als ik samen bid met anderen: er lijkt iets bijzonders te gebeuren, zeker als je bidt met mensen van allerlei verschillende kerken samen. Ik wil je dan ook van harte uitnodigen om eens samen met anderen te bidden. Zeker nu, middenin de corona-crisis. In Noorderlicht is er nu elke zondagochtend een gebedsmoment van 10-11 uur via Zoom. En er is ook een wekelijks gebed voor Rotterdam, waar mensen van allerlei kerken, gemeenschappen en pioniersplekken aan meedoen.

Tot slot nog dit

Klinkt het allemaal nogal overweldigend? Dat kan ik begrijpen. Maar laat je er niet door afschrikken. Het belangrijkste is om gewoon te beginnen. De rest komt vanzelf… *Wil je reageren? Laat het me weten! jurek@noorderlichtrotterdam.nl*

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top