Goede Vrijdag en Pasen bij Noorderlicht

Goede Vrijdag:
Op Goede Vrijdag 30 maart staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus tijdens een samenkomst om 19.30 uur.
Eerste Paasdag:
Op zondag 1 april vieren we Pasen. Om 11.30 uur begint een speciale paasdienst met als thema ‘Zien en Geloven’. Er doen dan ook 8 mensen belijdenis van het geloof en 1 iemand laat zich dopen.
Om 10.00 uur beginnen we met een heerlijk paasontbijt in de Prinsekerk, en kunnen de kinderen om 10.30 uur op zoek naar paaseieren. Aanmelden voor het ontbijt hoeft niet, maar is wel fijn voor ons ivm de boodschappen: info@noorderlichtrotterdam.nl