Mail ons

Financieel

Wil je Noorderlicht Rotterdam financieel steunen? Dankjewel! Hieronder vind je onze gegevens: rekeningnummer:  NL17 INGB 0000 308174 t.n.v. Hervormde Gemeente Rdam-Centrum o.v.v. Noorderlicht.

Noorderlicht Rotterdam is een project binnen de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum, en behoort daarmee tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De PKN is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), en daarom kunnen giften fiscaal aftrekbaar zijn. Het fiscaal nummer (RSIN) is 002536778. Meer informatie over het bestuur en de financiën is te vinden via http://anbi.kerken010.nl/hervormde-gemeente-rotterdam-centrum.