Als God eindelijk antwoord geeft

Dienst Noorderlicht Blijdorp, 16 april 2023

Het kan je gebeuren dat je bidt, vraagt en klaagt, maar er lijkt maar geen reactie van God te komen.

Dat gebeurde bij Job – na alle rampspoed die hem overkomen was, bleef het stil van Boven. En toen kwam er opeens wel een antwoord. Het was niet het antwoord waar hij aan gedacht had. En wat kunnen wij met dit antwoord? Tenslotte krijgt Job enorm veel voorspoed. Zegt God daar ook iets mee? In dit laatste deel van de serie over het bijbelboek Job, denken we na over deze vragen. En of er ook een antwoord voor ons in zit.

Bekijk hier om 11:00 de livestream, of bekijk deze later de opname:

Muziek

  • Mijn hulp is van U, Heer ~ Opwekking 640
  • is de deur nog op slot ~ Elly & Rikkert
  • Spreek, o Heer ~ Opwekking 689
  • I Stand in Awe ~ Christ Tomlin
  • King of Kings ~ Hillsong Worship
  • De Blessing ~ Maasbach Worship

Collecte

CoOllecte in de maand april is voor inloophuis De Paraplu.

Mededelingen

  • Na de dienst in de Prinsekerk is er een informatiebijeenkomst over Noorderlicht Gouda e.o. in lokaal 1. Heb je interesse maar kun je hier niet bij aanwezig zijn, dan kun je ook contact opnemen via anita@noorderlichtrotterdam.nl voor informatie.
  • Fleur is geboren! Zij is de dochter van Wouter en Anne. Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe leven.
  • Er start weer een Alphacursus op woensdag 19 april. Je kunt je hier nog voor aanmelden. Meer informatie vind je hier.
Scroll to Top