Online koffie en gebed na de dienst 18 april

Noorderlicht Oranjekerk organiseert na deze dienst online koffie en gebed.

We maken gebruik van de ‘virtuele koffieruimte’ Wonder.me. Daar kun je zelf kiezen met wie je wilt praten: in een groep in de koffieruimte, in een gebedsruimte, of 1 op 1 met iemand.

Probeer het eens uit, je bent welkom! (ook als je normaal niet in de Oranjekerk komt). Je komt bij de Wonder ruimte via deze link.

Scroll to Top