Nieuwe prekenserie: wijsheid voor het maken van juiste keuzes

Wijzer leven met behulp van het boek Spreuken

Hoe maak je de juiste keuzes in een wereld waarin zoveel keuzes mogelijk zijn? Hoe doe je dat als er geen ‘map to follow’ is? We worden geacht het allemaal zelf uit te zoeken in het leven – dat valt niet altijd mee. Zonder dat je het door hebt, doe je soms zomaar een beetje wat iedereen doet of wat je hebt meegekregen vanuit je opvoeding. Maar of dat nu altijd het beste is…

En als je gelovig bent, merk je al snel dat God je niet alles voorschrijft of je bij elke keuze een signaal uit de hemel geeft. Soms wel en dat helpt! Maar bij de meeste keuzes is er geen hemelse interventie. God ziet ons duidelijk niet als kleine kinderen die voortdurend bij de hand genomen moeten worden. Toch laat God ons het ook weer niet helemaal uitzoeken, maar hij wil ons maken tot zelfstandige en wijze mensen die groeien in het juiste leven leven. Hij helpt ons daar op verschillende manieren mee, onder andere door de leiding van de Heilige Geest en door de bijbel. Met name het bijbelboek Spreuken biedt een schat aan observaties die je kunnen helpen op allerlei levensterreinen. Oude wijsheden die verrassend genoeg ook nu zeer behulpzaam zijn. Het gaat namelijk over morele principes t.a.v. het leven die vandaag de dag nog steeds gelden (zoals de zwaartekracht nog net zo relevant is als 3000 jaar geleden).

In de komende weken staan we zeven weken stil bij thema’s uit dit bijbelboek. Hier volgen de titels van deze serie op een rijtje.
* Hoe sta ik in het leven?
* Hoe ga ik om met wat ik heb?
* Help…ik heb ruzie!
* Hoe ga ik om met mijn verlangens?
* Hoe ga ik om met roddel?
* Hoe hou ik goede vrienden?
* Relaties en seks – hoe dan wel/niet?

We hopen dat de input van komende weken je helpen! De prekenserie wordt gehouden door ds. Niels de Jong en Jurek Woller vanuit Noorderlicht Blijdorp (Prinsekerk).

Scroll to Top