Aanscherping aantal kerkgangers Noorderlicht Blijdorp

Zoals uit de persconferentie van 18 september 2020 bleek, is Nederland, en dus ook Rotterdam, nog niet van het coronavirus af. Om deze reden hebben we besloten om de geplande uitbreiding van het aantal kerkgangers per dienst (in de Prinsekerk) niet door te laten gaan. Voor komende zondag (20 september) gaan we daarom terug naar het aantal waar we deze zomer mee gestart zijn (ca. 100 mensen).

We hebben alle veiligheidsvoorschriften opgevolgd in de afgelopen periode, waardoor iets meer mensen een dienst konden bijwonen, in alle veiligheid. Maar we nemen het signaal van de overheid serieus, en letten als samenleving goed op elkaar. En vooral omdat in Rotterdam de aantallen besmettingen hoog zijn opgelopen (met name onder jonge mensen), komen we tot deze aanpak. Voor komende zondagen zullen we de ontwikkelingen verder bezien en al dan niet de aantallen wellicht weer (iets) naar boven bijstellen. We informeren hierover tijdig.

Er verandert overigens niets aan het beleid rondom de diensten. Ook de kinderoppas, kinder- en tienerdiensten worden zoals inmiddels gewend in principe twee keer per maand georganiseerd. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor jullie veiligheid zoveel we kunnen, en we vragen je om niet te verslappen in het naleven van de afspraken uit ons coronaplan. Het helpt bijvoorbeeld als iedereen op tijd zou komen (ook voor de mensen die thuis op de livestream zitten te wachten, want ook zij zijn deel van onze dienst). Ook vragen we je tijdig in te schrijven voor je bezoek. Blijf thuis als je zelf coronagerelateerde klachten hebt en/of in risicovolle situaties bent geweest.

We vinden het natuurlijk jammer om deze stap terug te doen. Het was juist mooi om steeds meer mensen te kunnen verwelkomen in onze vertrouwde thuisbasis, de Prinsekerk! We zullen zien wat de komende weken weer mogelijk zal zijn. Gelukkig zijn mensen achter de schermen druk bezig geweest om de livestream stap voor stap te verbeteren. We hopen dat je op die manier zondagse voeding zult ontvangen, kunt blijven meeleven en hopelijk ook verbondenheid met Noorderlicht(ers) zult blijven ervaren. We doen dit samen.

Ben je de afgelopen maanden gewend geraakt om geregeld of soms naar de anderhalve-meter-diensten te komen? Of wil je toch eens zo’n anderhalve-meter-dienst meemaken? Als er ruimte bij het inschrijven is, voel je dan vooral ook vrij om te blijven komen!

Heb je vragen, opmerkingen, suggesties, ideeen? Laat het gerust weten. En als je zou willen bidden voor ons als Noorderlicht in deze tijd – heel graag!

Scroll to Top