Week van gebed: terugblik – mooie ervaringen!

Zondag 19 januari 2020 zijn we de week van gebed gestart tijdens de dienst. De preek van Jurek ging over gebed, onder andere het over het Onze Vader en dat we een voorbeeld kunnen nemen aan het gebedsleven van Jezus.

Tijdens de dienst hebben we ook zelf gebeden in groepjes van +/- 5 personen. Misschien nieuw en spannend voor sommigen, maar wat een prachtig gezicht als er zoveel mensen tegelijk aan het bidden zijn!
Na de dienst is gebedsruimte geopend door een groepsgebed, waarna de eerste bidder aan de slag kon in de ruimte. Gedurende de week is er 33 uur gebeden in de gebedsruimte door 35 personen. In de gebedsruimte was plek om even helemaal stil te worden en te praten met God. Ter inspiratie hingen er verschillende ‘bidopdrachten’, waaronder de opdracht te bidden voor je dromen voor onze gemeente/de plek waar onze kerk staat. Deze droom kon je op een wolkje schrijven en vervolgens op de grote wolk plakken. Zie het resultaat in onderstaande afbeelding. Laten we blijven bidden voor deze dromen, in het geloof dat God hier iets mee gaat doen! Dinsdag 21 januari 2020 was er een inhoudelijke avond over ‘Gods stem leren verstaan’ met Jan Reijm. Er waren deze avond 25 deelnemers aanwezig van 3 verschillende gemeenten. Naast een stuk interessant onderwijs hebben we ook gelijk toegepast wat we geleerd hebben: in groepjes in gebed gaan, waarbij we eerst stil werden om ruimte te geven aan God. Ook bij de mannenactiviteit op zaterdag 25 januari 2020 lag de focus op gebed, er werd een stukje onderwijs gegeven en er is veel voor en met elkaar gebeden. Als afsluiting preekte Niels zondag 26 januari 2020 ook over gebed, met als boodschap: tijd nemen om je terug te trekken en te bidden maakt het verschil tussen leven en geleefd worden. Hiermee is de week van gebed dus eigenlijk niet afgesloten, maar hebben we de opdracht gekregen om alles wat we geleerd hebben in praktijk te brengen en vooral te blijven bidden!
Al met al wat het een mooie week, waarin alle activiteiten hebben bijgedragen aan onderlinge groei in onze gemeenschap en oefening in gebed, en waarin God aan het werk is geweest.

Scroll to Top