Week van gebed: 19 t/m 26 januari 2020 – bid jij mee?

Week van gebed in Rotterdam Noord – bid jij mee?

Hoe kun je het nieuwe jaar beter beginnen, dan door je te richten op God? Daarom gaan we ons een week richten op gebed. We nodigen mensen uit alle kerken van Rotterdam Noord van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed (een initiatief van Evangelische Alliantie en Raad van Kerken). Samen willen we God zoeken in gebeden zo ook elkaar bemoedigen. Er zijn verschillende activiteiten gepland, te weten:

Persoonlijk gebed in onze gebedsruimte. (19 t/m 25 januari) Wij zorgen ook dit jaar voor een inspirerende gebedsruimte in de kerkenraadskamer (ingang via de deur bij de toren). Voor de duidelijkheid: mocht je je afvragen wat je zo’n uur moet doen: je hoeft echt geen “superbidder” te zijn die een uur lang hardop doorbidt, je kunt bijvoorbeeld ook stil worden voor God, iets in de Bijbel lezen, etc. Schrijf je nu in voor een tijdslot om te komen bidden via de volgende link: http://www.24-7prayer.com/signup/58b8eb

Zondag 19 januari openen we de week van gebed tijdens de zondagse samenkomst. Jurek zal die ochtend spreken rond dit thema. Ook zullen we met elkaar een gezamenlijk gebedsmoment hebben tijdens de dienst en de gebedsruimte na de dienst openen.

Dinsdag 21 januari: Inhoudelijke avond in de kerkenraadskamer (Oranjekerk) met een externe spreker over het thema ‘Gods stem leren verstaan’ inloop: 19.45; start: 20.00

Scroll to Top