Dienst 22 maart 2020: Corona-tijd en lijdenstijd van Jezus

Dienst Noorderlicht Blijdorp, Hillegersberg-Schiebroek & Charlois: Bemoediging en inspiratie in tijden van crisis

Voorganger: ds. Niels de Jong

Iedereen in Nederland heeft te maken met de impact van de uitbraak vanhet coronavirus. Je werk, je leven thuis, je sociale contacten, alles wordt geraakt. Degenen die toch al in een kwetsbare situatie verkeerden, vangen ook nu klappen op. In deze eerste online verzorging van onze zondagdienst hopen we je bemoediging, kracht en inspiratie te geven. Eventjes vanuit een lege kerkzaal, maar met een vol hart, in jouw huiskamer. Laat ons samen luisteren naar onderstaande preek, en ons verbonden voelen op zondagochtend 22 maart vanaf 9:00 uur.

Luisterlied – Zie hoe Jezus lijdt voor mij

Heel de schepping slaakt een zucht;
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;

Luister het luisterlied

Luisterlied – Naast je lopen

Mijn ziel wat ben je rusteloos
En hart wat ben je bang
Mijn hoofd wat maal je eindeloos

Luister het luisterlied

Luisterlied – Jesus is willing

So many hopes and dreams
I can think of a thousand things
That I am waiting for

Luister het luisterlied

Vragen om over door te denken/praten:

  • Waar raakt de crisis jou nu vooral?

  • Is er een overeenkomst tussen wat jou de laatste tijd geraakt heeft (een angst, een isolement, een conflict, een verdriet, o.i.d.) die je ook bij Jezus terugziet? Helpt het iets dat Jezus in een bepaalde zin heeft meegemaakt wat jij meemaakt?

  • Is er iets hoopvols wat je nu al kunt zien in de huidige coronacrisis?

  • Wat uit de preek hoop je komende tijd vast te houden?

Voor de kinderen hebben we een werkje verzorgd: Creatief bidden met je kinderen.

Je kunt samen creatief aan de slag, om ook hen te bemoedigen en je verbonden te weten met elkaar en met God. Download het werkje (PDF) hieronder.

COLLECTEDOEL VAN DE MAAND: GOUD VAN NOORD

  • Goud van Noord is een diaconale stichting, die nauw verbonden is aan Noorderlicht
  • De stichting richt zich op het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van Talenten. Om de eenzame, de werkloze, de armlastige, de laaggeletterde, het kind met verdriet, en mensen met minder rechten, stem, kansen of helper te laten stralen
  • Activiteiten/projecten van de stichting zijn: Helden van het Oude Noorden, Het Pakhuys, Huiskamer, V-Power, Woordenschat, Huiswerkhelden, Kids van Goud, en Goud op Zondag

Zegen

De Heer zij voor je om je de weg te wijzen
De Heer zij naast je om met je mee te gaan
van stap to stap

Beluister hier de zegen

Gerelateerde pagina's