Decembergift

Samen met Jezus impact hebben, dat is de missie van Noorderlicht.

Het afgelopen half jaar was het een uitdaging om aan deze missie te blijven werken. Ook de komende coronaperiode zal dat wel een uitdaging blijven... Veel van de initiatieven die het verschil maken, kosten echter ook geld. Omdat verschillende mensen ons ertoe hebben aangespoord om vrijmoedig om financiële steun te vragen, doen we dat op deze pagina (en middels een flyer).

Zou je een financieel steentje willen bijdragen?

Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht met toevoeging van het projectnummer. Of scan de QR-code, die ernaast staat. Heeft u / heb jij vragen of zou u/jij meer informatie over het doel willen hebben over één van bovenstaande doelen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.

NOORDERLICHT ONLINE (project 1)

Begin 2020 was de nieuwe website van Noorderlicht (voor alle drie de vestigingen) gereed, en wat hebben we daar veel baat bij gehad in de coronaperiode! De website geeft allerlei extra mogelijkheden voor comunicatie, verdieping en informatievoorziening. Dit jaar zijn we ook gegroeid in het schrij van blogs, het maken van podcasts en in de aanwezigheid op YouTube. En wat hebben veel mensn gebruik gemaakt van ons aanbod (jij vast ook wel!).

Het afgelopen half jaar hebben we met financiële hulp van PKN Rotterdam Centrum geïnvesteerd in nieuwe apparatuur om verzorgde livestreams mogelijk te kunnen maken. Dankzij veel vrijwillige inzet zijn we hier enorm in gegroeid. Honderden mensen maken hier wekelijks gebruik van en kunnen op deze manier toch meeleven met 'de kerk'.

De financiële hulp dekt echter niet alle kosten; een eigen bijdrage daarin is noodzakelijk. De kosten zijn op dit punt dan ook de baten vooruit gegaan. Daarnaast zouden we graag nog wat extra stappen zetten om zowel website, podcasts en livestream goed (of zelfs beter!) te kunnen doen. En we hopen met Kerst online ook extra creatieve dingen te doen! Daarom vragen we eigenlijk iedereen die afgelopen maanden plezier heeft gehad van het online aanbod om een gift te doen. Scan de QR-code of maak je gift over naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht met toevoeging van 'Project 1 Noorderlicht Online'.

KERST-ACTIES DIACONIE (project 2)

Grote impact heeft het als we daadwerkelijk iets doen voor een ander. In coronatijd hebben we dat ook gemerkt: hoe kleine daden grote betekenis kunnen hebben op mensen. Komende Kerst kunnen waarschijnlijk heel veel mensen wel een extra hart onder de riem gebruiken. Natuurlijk zullen we onze jaarlijkse kerstpakkettenactie weer doen. Het zou mooi zijn als we die konden vullen met extra leuke dingen. Een kerstdiner zoals andere jaren zit er niet in, maar we hopen op nieuwe en cratieve manieren om mensen in deze kersttijd te kunnen steunen. Help jij ook mee?

NOORDERLICHT CHARLOIS (project 3)

Begin 2020 is Noorderlicht-Charlois gestart vanuit de Oude Kerk van Charlois. Na vijf 'live-diensten' brak het coronavirus uit. Toch heeft deze startende gemeente een heel hoopvol begin gehad onder leiding van Nathan Noorland. Inmiddels zijn er al weer een tijd diensten en groeien er allerlei activiteiten en contacten. Er is een stabiele kern van ca. 50 mensen en daaromheen zijn er allerlei belangstellenden en geïnteresseerden. We hopen dat allerlei mensen in Rotterdam Zuid geholpen worden God (beter) te leren kennen en dat zij worden uitgedaagd om in het spoor van Jezus Christus te gaan.

De kosten voor Noorderlicht-Charlois bestaan met name uit personeelskosten, huur en opstartkosten. De opstart van Noorderlicht-Charlois wordt bekostigd uit PKN-subsidies, diverse christelijke ondernemers (van binnen en buiten Noorderlicht) en door bijdragen van de leden die daar gaan meeleven. Echter, deze startende gemeente kan nog wel een extra financieel steuntje in de rug hebben.

JESUS.NET (project 4)

Robbert-Jan van Baelde is betrokken bij Noorderlicht en werkt voor Jesus.net. Deze organisatie is gevestigd in Rotterdam en probeert online mensen te bereiken met het goede nieuws van Jezus Christus. Jesus.net is actief in Nederland, maar doet ook veel in allerlei andere landen. In deze coronaperiode is dit werk natuurlijk belangrijker dan ooit geworden en hebben zij nog nooit zoveel mensen bereikt als dit jaar. Veel mensen zijn de afgelopen maanden namelijk ook gaan zoeken naar zingeving en die zoektocht begint bij (bijna) iedereen op internet.

Hoewel het bereik van Jesus.net is gegroeid, zijn de giften teruggelopen door de coronacrisis. Daarom willen we als kerk graag het werk van Robbert-Jan en Jesus.net ondersteunen met een fikse bijdrage. Help je mee?

PAPOEA NIEUW-GUINEA (project 5)

Twee Noorderlichters zijn ver buiten Rotterdam actief. Begin 2020 vertrokken Jasper en Daniëlle (en hun dochtertje Noor) naar Papoea Nieuw-Guinea. Zij wonen in Kapuna, een dorpje in het oerwoud. In dit dorpje werken zij in het ziekenhuis; Jasper als tropenarts en Daniëlle als fysiotherapeut. Ook draaien zij mee met lokale projecten om de Papoea's te ontmoeten, van hen te leren en de liefde van Jezus te delen.

Dit project wordt grotendeels gefinancierd door de lokale overheid. Ieder jaar is er ook een deel waarbij hulp vanuit Nederland nodig is. Misschien wilt u / wil jij helpen om Jasper en Daniëlle de laatste ondersteuning te geven die zij nodig hebben om dit werk te doen? Dat zou echt heel fijn zijn!